Депутатският кеш

Спестовниците в парламента
16.08.2017
Едно наум с партийните ръководители
24.08.2017

Депутатският кеш

Всички народни представители са задължени да подадат декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, които се публикуват в електронния регистър на Сметната палата.

В образеца на имуществена декларация, утвърден от председателя на Сметната палата, присъства графа “Налични парични средства”. Предполага се, че това са средствата, с които те разполагат в брой, тъй като тя е отделена от “Банкови влогове/депозити/”.

От така попълнените декларации не става ясно дали това реално са средства в брой, такива по разплащателни сметки (картови и/или безкартови), депозирани в трезори/сейфове или са съхранявани по друг начин.

Общо 107 (79 мъже и 28 жени) депутати са декларирали налични средства като общият им сбор възлиза на 6 398 148 лева. Отново отбелязваме, че някои депутати са посочили паричните средства и на своите съпрузи, които са включени в общата сума.

Водачи по налични средства в своите парламентарни групи са: Вежди Рашидов (ГЕРБ) – 875 332 лв.; Атанас Костадинов (БСП за България) – 273 000 лв.; Хамид Хамид (ДПС) – 556 208 лв.; Йордан Апостолов (Обединени патриоти) – 186 000 лв.; Веселин Марешки (ВОЛЯ) – 35 724 лв.

Народните избраници, декларирали наличие на подобни средства в размер над 100 000 лв. са 13.

С оглед на споменатия проблем, свързан с вида на средствата, екипът ни смята, че би било подходящо понятието “Налични парични средства” да бъде дефинирано конкретно(средства в брой, по разплащателни сметки (картови и/или безкартови), депозирани в трезори/сейфове и тн.) в образеца на декларацията, която се подава от депутатите.