Спестовниците в парламента

Депутати на колела
09.08.2017
Депутатският кеш
21.08.2017

Спестовниците в парламента

В поредица от статии обобщаваме актуалните данни от имуществените декларации на депутатите, подадени съгласно Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.

В настоящата публикация ви представяме информацията за влоговете на народните предствители в 44-тото Народно събрание. В декларациите си някои депутати посочват влоговете на своите съпрузи и деца, които са включени в общата сума на спестяванията им. Според данните от регистъра на Сметната палата, 128 депутати (92 мъже и 36 жени) са декларирали влогове в страната и чужбина. Сумата от всички влогове възлиза на 29 711 590 лева, като 7 630 425 лева от тях са инвестирани в депозити в банкови институции извън страната.

 

Депутатите, декларирали средства в държава, различна от България, са едва четирима – Делян Пеевски (ДПС), който разполага с два влога на обща стойност от 7 581 969 лева (или 99% от сумата на всички влогове извън страната), Александър Иванов (ГЕРБ) – 19 558 лева, Кристиан Вигенин (БСП) – 18 896 лева и Борис Кърчев (ГЕРБ) – 10 002 лева.

Милионерите в настоящия парламент са трима. С най-много вложения разполага депутатът от ДПС Делян Пеевски, чиито официално декларирани депозити възлизат на 16 377 112 лева (вложени в и извън страната). Средствата на народния представител са 55 % от цялата сума на обявените от колегите му в Народното събрание вложения.

Вежди Рашидов от ГЕРБ и неговата съпруга разполагат с депозити на стойност 1 394 135 лева. Депутатът от БСП – Петър Кънев и съпругата му са спестили 1 154 040 лева.

Депозити над 100 000 лева са декларирали 31 народни представители. Най-малко средства, спестени във влог, е посочил Димитър Александров от ГЕРБ, който заедно със съпругата си притежава 2 500 лева.

В образеца на имуществена декларация, утвърден от председателя на Сметната палата, не е включена изрична графа, в която депутатите да уточняват конкретната банкова институция и държава, където са вложени средствата им. Поради тази особеност само 10 народни представители са посочили в кои банки са спестили парите си. Сред тях най-много са депозитите в ДСК – 7, УниКредит Булбанк – 6, Първа инвестиционна банка – 5.

Депутатите са задължени да публикуват наличните парични средства, с които разполагат и не попадат в категория депозити. Данните за тях ще ви представим в последваща публикация.