Дълговете на 44-то Народно събрание

Кредитите на депутатите от 43-то Народно събрание
12.02.2015
Депутати на колела
09.08.2017

Дълговете на 44-то Народно събрание

Покрай продължаващата афера с фалита на КТБ, в публичното пространство все още се говори за длъжниците към банката. Според информацията, оповестена от синдиците, около 200 фирми и 100 физически лица са изтеглили заеми от банката на стойност над 6 млрд. лв. Тези заеми все още не са върнати.

Изнесените в медиите данни от доклада на Специализираната прокуратура не дават яснота има ли политици получавали “парични суми в брой по нареждане на самия обвиняем Василев”.

Тази тема подтикна екипа ни да потърси информация за обявените официално задължения на българските депутати към банкови институции в страната. Всеки народен представител е длъжен да подаде декларация по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности. Тези декларации се публикуват в електронния регистър на Сметната палата.

В регистъра са публикувани декларации на 228 депутати. 10 са получили уведомления от Сметната палата (сред които са председателите на партиите БСП и ДПС – Корнелия Нинова и Мустафа Карадайъ), че не са подали своите декларации. За депутатите Даниела Димитрова (ГЕРБ) и Кристина Сидорова (БСП за България) не могат да бъдат открити публикувани данни.

Според информацията, съдържаща се в декларациите, 110 депутати са посочили задължения над 5 000 лв. Трябва да отбележим, че част от тях не са посочили конкретния кредитор, а само вида му (юридическо или физическо лице).

Сред кредитните институции освен банки са посочени и лизингови компании.

Съгласно подадените декларации, общата сума, която депутатите дължат, възлиза на 99 745 592 лв. Около 90 % от тях (или 90 355 662 лв.) са обявени от Веселин Марешки. Задълженията на заместник-председателя на Народното събрание и неговата съпруга са обслужвани по 48 различни кредита. Съпругата му е титуляр по по-голямата част от тях и съдлъжник по останалата. Самият Веселин Марешки е декларирал наличието на една кредитна карта с лимит от 10 хил.лв. От посочените задължения, 22 са към банки, а останалите – към различни физически и юридически лица, които не са разписани конкретно.

В инфографиката по-долу може да се запознаете с повече подробности от декларациите на народните представители относно кредитните им задължения.  

В последващи публикации екипът на „Отворен парламент“ ще представи още данни от имуществените декларации.