Частният фалит – плагиатство и/или патриотичен тунинг

Закон за политическата саморазправа със свободомислещите в съдебната власт
16.07.2017
А защо не и Закон за средната възраст?
03.08.2017

Частният фалит – плагиатство и/или патриотичен тунинг

На 21.07.2017 г. в деловодството на Народното събрание е депозиран Законопроект за защита при свръхзадълженост на физически лица. Проектът на нормативен акт е подписан от 16 народни представители – всички от парламентарната група „Обединени патриоти”.

Законопроект със същото наименование, с който сме ви запознавали е внесен в предишното Народно събрание от депутати на АБВ, но не стига до пленарна зала.

Сравнението между двата текста показва, че като цяло двата законопроекта изповядват обща философия – да се даде шанс на физическите лица, изпаднали в състояние на свръхзадлъжнялост да започнат „живот на чисто”, като при определени условия се погасят натрупаните им задължения.

Идеята е позната на обществото като Закон за частния фалит и с малки изключения се прилага в страните от Европейския съюз. В последно време тя е на мода и в България – в настоящото Народно събрание депутатите на ГЕРБ лансираха идеята за „абсолютната погасителна давност”, а Омбудсманът на Републиката обяви, че ще се включи по темата след като види какво ще стане с вече внесените законопроекти.

Всичко щеше да е нормално, ако освен общата философия, двата законопроекта не съдържаха в себе си и еднакви текстове. Над 60% от текстовете са напълно или почти идентични. Наименованията на членовете също са еднакви. Структурата на законопроектите е сходна (за разлика от проекта на АБВ, проекта на Обединените патриоти е структуриран в глави и раздели, но съдържанието и подредбата на членовете са почти идентични). По всичко личи, че Обединените патриотите са използвали като основа законопроекта на АБВ, като частично са го модифицирали. В настоящия парламент обаче, представители на АБВ няма, интересно би било, да се разбере например, дали са съгласни с включените от вносителите от Обединените патриоти новости.

Депозирането на стари законопроекти в ново Народно събрание е практика, която се използва от всички парламентарни групи. Винаги е ставало въпрос обаче за стари законопроекти на съответната партия, а не за „тунинговани текстове” на други политически сили.

Дали в случая не става въпрос за „законотворческо плагиатство”?

Всеки може да реши сам, сравнявайки текстовете.

Според Oxford English Dictionary плагиатството е „вземане и използване като свои мислите, писмения текст или изобретенията на друг”.

Според Закона за авторското право и сродните му права обаче, нормативните актове не са обект на авторското право, а според Наказателния кодекс /чл. 173, ал. 1/ „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до 2 години или с глоба от 100 до 300 лева, както и с обществено порицание”.

Следователно „законотворческото плагиатство” не е престъпление според нашия Наказателен кодекс, защото не става въпрос за научен труд, роман или картина. При всички случаи обаче става въпрос за морално укоримо поведение, което следва да се санкционира – например, според някои законодателни предложения плагиатството в науката трябва да се наказва с отнемането на научни звания.  

С какво законопроектът на Обединените патриоти се различава от този на АБВ?

Обединените патриоти предлагат значително по-висок таван (до 150 000 лева) на натрупаните дългове от физическото лице – кандидат за дългова амнистия. При АБВ този таван е 5 000 лева.

Обединените патриоти предлагат лицето, което търси защита от свръхзадлъжнялост, да е имало постоянни доходи през 3 от последните 5 години преди започване на производството. По този начин от обхвата на закона се изключват „икономически активни лица, които съзнателно са се отказали от участие на пазара на труда, тъй като разчитат единствено на финансова подкрепа от държавата под формата на социални придобивки и помощи.” (очевидно е, че опрощение например за представители на маргинализирани групи не се предвижда). В проекта на АБВ подобно ограничение няма.

Проектозаконът на Обединените патриоти въвежда 10-годишна погасителна давност, след която всички необезпечени задължения, които не са разсрочени или отсрочени, се погасяват. При АБВ този срок е значително по-къс – 3 години.

Обединените патриоти предвиждат длъжникът, който е получил защита, да е с ограничени права за срок от 10 години от обявяване на решението. През този период той не може да учредява търговски дружества и да бъде избиран в управителни и контролни органи на търговски дружества, кооперации и/или организации с нестопанска цел. При АБВ този срок е 3 години.

И накрая проектът на АБВ съдържа разпоредби, с които се въвежда забрана за притесняване на длъжника. Кредиторите нямат право да притесняват длъжника „посредством устни съобщения и покани, чрез обаждания или съобщения по телефона, електронна поща, писма или други действия. По молба на длъжника, съдът по защитата може да издаде заповед, забраняваща на кредитора да общува с длъжника и да го доближава, както и да му забрани конкретни действия.” В проектозакона на Обединените патриоти подобни „екстри” за длъжниците не са предвидени.