Народното събрание прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

С голямо мнозинство депутатите приеха на първо четене промени в Кодекса на труда, насочени срещу неизплащането на заплати от страна на работодатели
25.07.2017
Председателят на парламента Димитър Главчев се срещна с монасите от Света Гора, които донесоха в България мощи на свети Пантелеймон
27.07.2017

Народното събрание прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония

Народното събрание прие единодушно декларацията относно Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Македония. 206 народни представители гласуваха „за”, нямаше против или въздържали се.

ДЕКЛАРАЦИЯ


ОТНОСНО ПОДПИСВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ПРИЯТЕЛСТВО, ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Водени от:

  • приемствеността в преговорния процес по Договора, провеждан от редица български правителства, представляващи целия политически спектър в Република България;
  • стремежа за по-нататъшно развитие на добросъседството и приятелството между Република България и Република Македония;
  • необходимостта от развитие на сътрудничеството във всички области на основата на взаимно уважение, доверие, разбирателство и зачитане на интересите на Република България и Република Македония;
  • желанието за активизиране на икономическите и културните връзки и близките контакти между гражданите на Република България и Република Македония;
  • разбирането, че европейската перспектива на Република Македония е гаранция за сигурността, стабилността и просперитета на региона,

Народното събрание на Република България:

  1. Оценява положително усилията на правителствата на Република България и на Република Македония за финализиране на преговорите по Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и очаква подписването да бъде осъществено в съответствие с предварителните договорености между двете страни.
  2. Изразява готовност да стартира ратификационните процедури в най-кратък срок след подписването му.
  3. Очаква Договорът да постави на стабилна, принципна и прагматична основа отношенията между двете държави и да бъде от пряка полза за техните граждани.
  4. Предлага Министерски съвет да внася в Народното събрание ежегоден доклад за изпълнението на Договора, след неговото подписване, ратификация и влизането му в сила.

Source: Новини на Народно събрание