Предизвикателствата пред ЕС, българското председателство, сигурността и възможностите за инвестиции бяха сред темите, които обсъдиха депутатите от комисиите по икономическа политика, по отбрана и по европейски въпроси със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен

Прагът за плащанията в брой да остане 10 000 лева, реши Народното събрание, което прие на второ четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
19.07.2017
Комисията по бюджет и финанси изслуша кандидатите за заместник-председатели на Комисията за финансов надзор, които ще ръководят управления „Надзор на инвестиционната дейност” и „Осигурителен надзор”
24.07.2017

Предизвикателствата пред ЕС, българското председателство, сигурността и възможностите за инвестиции бяха сред темите, които обсъдиха депутатите от комисиите по икономическа политика, по отбрана и по европейски въпроси със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен

Предизвикателствата пред Европейския съюз, българското председателство, сигурността и възможностите за инвестиции бяха сред темите, които обсъдиха депутатите от комисиите по икономическа политика, по отбрана и по европейски въпроси със заместник-председателя на Европейската комисия Юрки Катайнен. Еврокомисарят, който отговаря по въпросите за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, е на двудневно посещение в България.

Националните парламенти имат изключително важна роля за промяна на отношението на гражданите към Обединена Европа и за това – институциите да работят по-добре, отбеляза председателят на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове Кристиан Вигенин. Той изрази надежда ползотворният обмен на ценни идеи, оценки и мнения между Народното събрание и представители на ЕК да продължи и занапред.

Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен обясни, че визитата е част от опита да се убедят националните парламенти да припознаят всички европейски идеи и проекти. Той посочи, че всички законодателни институции трябва да бъдат включени в дебата, който формира политиките на Европейския съюз. Трябва да ускорим този процес и да съхраним ценности като демокрацията, върховенството на закона и интеграцията, допълни Юрки Катайнен.

В рамките на дискусията председателят на Комисията по отбрана ген. Константин Попов отбеляза, че страната ни се намира в специфична ситуация и сред приоритетите й по време на председателството на Съвета на EС са активно подпомагане на инициативите по глобалната стратегия на Европейския съюз, укрепване на сигурността на Западните Балкани, задълбочаване на сътрудничеството с НАТО, подкрепа на развитието на военните способности на ЕС. Когато пред себе си имаш предизвикателства, търсиш добри партньори и ставаш по-силен, добави той и постави въпроса за това как дребният и средният бизнес ще бъде стимулиран да допринася за развитието на отбранителните системи в държави като България.

Заместник-председателят на Комисията по икономическа политика и туризъм Даниела Савеклиева подчерта, че България в рамките на председателството на Съвета на ЕС ще работи по обща стратегия за индустриална политика на ЕС. За нас е важно засилването на конкурентноспособността, благоприятната бизнессреда, както и това да бъде улеснен достъпът до нови пазари и европейско финансиране, заяви тя.

По отношение на българското председателство Катайнен отбеляза, че то и могло да е много важен фактор за гладки преговори и за постигане на яснота какво да се прави в бъдеще, заяви още той.

На въпрос за идеята за Европа на няколко скорости Юрки Катайнен подчерта, че европейската общност няма намерение да дели страните на първа и втора класа. Разбираме различните скорости така – ако някои държави искат да се развиват по-бързо, трябва да им бъде позволено, завърши той.

Source: Новини на Народно събрание