Парламентът утвърди процедурните правила за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация

Председателят на парламента Димитър Главчев връчи сертификати на директори, участвали в проект „Лидерска академия – квалификация за успешни директори на училища”
10.07.2017
Полицаите, които са имали право на униформи, но не са ги получили, ще получат левовата равностойност за тях, реши Народното събрание
12.07.2017

Парламентът утвърди процедурните правила за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация

Парламентът утвърди процедурните правила за предлагане на кандидати за председател, заместник-председател и членове на Комисията за защита от дискриминация.

Според изискванията претендентите трябва да са с българско гражданство, те ще се проверяват за принадлежност към бившата ДС и РУ на Българската армия.

Предложенията и документите се публикуват на интернет страницата на парламента не по-късно от 7 дни преди изслушването. Анонимни сигнали не се разглеждат, НПО могат да предоставят становища за кандидатите пред Комисията по вероизповеданията, а медиите да изпращат свои въпроси към тях. Изборът се извършва след проведена публична процедура. За избран се смята номинираният, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Парламентът ратифицира Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие. Договорът цели България да се възползва от консултантските услуги на МБВР, които да допринесат за въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация. Консултантските услуги ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020. Сумата, която трябва да бъде заплатена на банката, е 2 390 000 лева и ще се изплаща по график.

Source: Новини на Народно събрание