Цифров пазар – и какво от това?

Българското председателство на Съвета на ЕС – мисията (не)възможна
22.05.2017
България и Западните Балкани – ще я бъде ли интеграцията?
23.11.2017

Цифров пазар – и какво от това?

Малко преди номинацията на българската кандидатура за еврокомисар публикувахме статия за значението и ролята на представителството в Европейската комисия (ЕК). На 10.05.2017 година бе обявено предложението за комисар от България – г-жа Мария Габриел, която до момента работи като евродепутат през седмия и настоящия осми мандат на Европейския парламент (ЕП). След разговор на председателя на ЕК, Жан-Клод Юнкер, с българския кандидат, г-жа Мария Габриел, той определи, че нейният ресор ще е Цифровата икономика и цифровото общество.  На 20.06.2017 година в комисиите по Индустрия, проучвания и енергетика (ITRE) и Култура и образование(CULT) се състоя изслушването на г-жа Габриел. Какво обаче означава това и защо цифровизацията е важен ресор?

Как се освободи тази позиция?

След влизането в сила на оставката на предишния български комисар, Кристалина Георгиева, нейният ресор Бюджет и човешки ресурси бе поет от германеца Гюнтер Йотингер, който до 31.12.2016 г. заемаше поста комисар за Цифровата икономика и цифровото общество.

Трудният портфейл, текущите задачи по договаряне и приемане на законодателство (като например предложението за въвеждане на т.нар. link-tax*, което предизвика сериозна полемика) и рекордното забавяне на българската кандидатура затрудниха работата на Европейската комисия. Според изданието POLITICO след ротацията, наложила се заради оставката на българския комисар, е имало няколко възможности за осигуряване приемствеността и безпроблемната работа в сферата.

Първата е била назначаването на португалеца Карлош Моедаш, който отговаря за Изследванията, науката и иновациите в ЕК, а  втората възможност – Вера Йоурова, чешкият комисар с ресор Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете, да поеме трудния портфейл.

В крайна сметка нито един от тях не получи новата отговорност, защото никой не пожела да се откаже от предишния си ресор.

Така се наложи задълженията да бъдат временно поети от заместник-председателя на Европейската комисия – Андрус Ансип, който отговаря за Единния дигитален пазар.

Цифровизацията като приоритет – Стратегията за единен цифров пазар

През 2015 година Комисията изготви стратегически документ за изграждането на единен цифров пазар в рамките на ЕС и представи 16 инициативи, които целят завършването на този проект. Очаква се след изпълнение на стратегията общият цифров пазар да допринася с 415 млрд. евро годишно в бюджетите на държавите членки. Част от мерките, които настоящата Комисия предвижда, за да бъде възможно това, са намаляване на разходите за доставка на пратки, премахване на блокирането на географски принцип (geoblocking), по-добра регулация на авторското право и защита на личните данни, създаване на нови правила за работа с големи масиви от данни и др.

Всички тези аспекти са изключително полемични и сблъскват редица интереси – на производители, доставчици, автори, издатели и потребители. Точно заради това напредъкът в сферата на дигитализацията е труден и законодателството обичайно е резултат от тежки преговори.

Поради тази причина основната отговорност в тази област е разделена между един заместник-председател и един комисар, които следва да работят в тясна координация по отношение въпросите на цифровизацията. Те трябва да си сътрудничат и със заместник-председателя Юрки Катайнен, който работи по портфолиото  Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност, и с останалите представители на ЕК, когато това засяга тяхната компетентност.

Реакцията спрямо номинацията на Мария Габриел

В тази ситуация реакцията от страна на европейските институции спрямо номинацията на Мария Габриел беше изключително положителна.

Председателят на Европейската комисия бе доволен от решението българската кандидатура за комисар да е жена, заради стремежа за равенство между половете в колегиума на ЕК. Освен това Мария Габриел има опит в работата в европейските институции като евродепутат от 2009 година, а от 2014 година заема и поста заместник-председател на групата на ЕНП в Европейския парламент.

Въпреки ясно заявеното одобрение от страна на Комисията, някои евродепутати споделиха мнението, че въпреки големия политически опит на Мария Габриел, тя не е работила по въпросите на цифровизацията. Далеч не за пръв път в ЕК се налага комисар да придобива компетентност в хода на работата си, но това би могло да забави и без това трудния напредък в ресора.

Процедурата до тук и гласуването

В рамките на процедурата, описана в член 246, ал. 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), новият български комисар следва да бъде назначен от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент.

След среща с Жан-Клод Юнкер и изпращане на официално писмо, в което се включват бъдещите компетентности на кандидата за поста, се назначава дата за изслушването в ресорните парламентарни комисии. За Мария Габриел това се случи на 20.06.2017 година в продължение на близо 3 часа, като реакциите на двете парламентарни комисии, които я изслушваха, бяха изключително положителни. Кандидатурата ѝ беше одобрена с 517 гласа на пленарна сесия в Европейския парламент (ЕП) на 04.07.2017 година. На този етап предстои решението на Съвета на ЕС, за да бъде окончателно назначена г-жа Габриел.

Според данните на ЕК България се намира на предпоследна позиция по отношение на цифровизацията в ЕС. Въпреки това преди изслушването евродепутатите се надяваха, че Мария Габриел ще донесе динамичност в сектора.

Представянето на българския кандидат беше добро и Мария Габриел успя да отговори на техническите въпроси, но не оправда надеждите за новаторство в ресора. Според евродепутата Джулия Реда, Мария Габриел е давала предпазливи отговори, които не са показали личното ѝ мнение, а са били отражение на позициите на ЕК.

Вместо заключение

Въпреки че България вече няма да отговаря за бюджета в ЕС, на страната ни бе даден изключително важен ресор с огромен икономически потенциал. В своя Документ за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията, Комисията посочва дигитализацията като неизменна част от възможностите и предизвикателствата, спрямо които държавите членки трябва да позиционират своята политика, както на национално, така и на европейско ниво. Има още много инициативи, които следва да бъдат завършени до края на този мандат на Европейската комисия. Като представител на една от страните с бавен напредък в сектора, Мария Габриел може да използва поста си и за да насочи вниманието на Комисията върху сближаване по отношение напредъка в цифровата сфера, но предстои да видим дали това ще се случи.

____________
*link-tax – е част от предложение, което цели въвеждането на заплащане за авторско право върху името на всеки линк, който се споделя от потребители, различни от първоначалния източник.