Народното събрание прие единодушно доклада на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

Красотата на българката, на нашите носии и историческите ни паметници представят снимките на младия фотограф Радослав Първанов, включени в изложбата „Аз съм Българка”
04.07.2017
Министър-председателят Бойко Борисов, заместник министър-председателите Томислав Дончев, Красимир Каракачанов и Екатерина Захариева отговаряха на въпроси на народни представители във времето за парламентарен контрол
06.07.2017

Народното събрание прие единодушно доклада на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати

Народното събрание прие единодушно доклада на Временната комисия за проучване на случаите на неизплатени заплати. В него се препоръчва да бъдат увеличени правомощията на Главната инспекция по труда (ГИД), рестрикциите за некоректните работодатели, както да бъдат направени законодателни промени, свързани с фонда за гарантиране на вземанията.
Временната комисия беше създадена по искане на БСП и за два месеца трябваше да проучи случаите на неиздължени към работниците възнаграждения за 2012-2016 г.
В доклада си тя констатира значително намаляване на случаите на неиздължени възнаграждения от 2012 г. до момента. От общо забавени заплати за 322 млн. лв. вече са изплатени 300 млн. лв., след намеса на ГИД. През периода инспекторите са съставили 5466 акта за нарушения при неизплащане на заплати като сумата на влезлите в сила наказателни постановления е за близо 8 млн. лв.
Най-драстични са закъсненията на изплатени възнаграждения в търговията, пише в доклада, тъй като там има и най-много стопански субекти. Следват шивашкият бранш, ресторантьорството.
За 2012-2016 г. са установени забавени заплати за близо 45 млн. лв. в сферата на строителството на съоръжения, към настоящия момент сумата е сведена до малко над 10 млн. лв. В строителството на сгради – над 45 млн лв., от тях остава да се изплатят около 18 млн. лв. В здравеопазването неиздължените възнаграждения са над 16 млн. лв.
Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще бъдат проверявани за принадлежност към бившата Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Българската народна армия, реши Народното събрание, което прие процедурни правила за издигане и избор на ръководител на НЗОК. Предвижда се номинации да се правят писмено от парламентарните групи в петдневен срок от приемането на правилата. Към тях трябва да има мотиви с добрата професионална квалификация на номинирания, документ за българско гражданство и др.
Неправителствените организации могат да представят становища за предложените кандидати, а медиите да изпращат в здравната комисия въпроси, които да им бъдат зададени, предвиждат приетите правила. Допуснатите претенденти ще бъдат изслушани публично на открито заседание на Комисията по здравеопазването по азбучен ред на собствените им имена.
Кандидатурите ще се гласуват в пленарна зала като за избран се смята претендентът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите депутати.

Source: Новини на Народно събрание