Специализираният наказателен съд да решава дела за корупционни престъпления, по които са привлечени под отговорност представители на висшите етажи на властта, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Народните представители от комисиите по външна политика и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се срещнаха с главния преговарящ на Европейския съюз за излизане на Великобритания от структурите на Съюза Мишел Барние
28.06.2017
Председателят на Народното събрание Димитър Главчев разговаря с председателя на фондация „Панчо Владигеров“ Минчо Минчев
03.07.2017

Специализираният наказателен съд да решава дела за корупционни престъпления, по които са привлечени под отговорност представители на висшите етажи на властта, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Специализираният наказателен съд да решава дела за корупционни престъпления, по които са привлечени под отговорност представители на висшите етажи на властта, предвиждат приетите на първо четене от Народното събрание промени в Наказателно-процесуалния кодекс.
Измененията, внесени от Министерския съвет, предвиждат кръгът да включва народни представители, министри, председатели на държавни органи, националното и териториалните ръководства на Агенция „Митници“, членове на УС на НАП, областните управители и заместниците им, магистратите, членовете на ВСС и инспекторите.
Промените в Наказателно-процесуалния кодекс целят защита на жертвите на престъпления и изключване на паралелните наказателни производства в България и в друга държава от ЕС, пише в мотивите на правителството. Въвежда се дистанционен разпит на вещо лице по инициатива на пострадалите от престъпления.
Предлага се съдът да има задължение да обявява в какъв срок ще е готов с мотивите към присъдата. Вменява се на касационния съд да изпраща незабавно препис от решението си на прокурора за изпълнение, когато става въпрос за ефективно лишаване от свобода. Народното събрание прие на първо четене и проект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, внесени от Корнелия Нинова и група народни представители. Измененията са свързани с процесуалния ред за прилагане на института на предсрочното освобождаване. Така занапред, ако предложението бъде прието и на второ четене, лишените от свобода няма да могат сами да преценяват дали е настъпил моментът за предсрочното им освобождаване. Вносителите са заложили преценката да бъде на органите по изпълнение на наказанието. В същото време се стесняват критериите за преценка дали една молба е основателна.
Със 171 гласа „за“ депутатите единодушно приеха промени в Закона за МВР, внесени от Цветан Цветанов и група народни представители. В доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се посочва, че основната цел е създаването на законов текст за изплащане на суми за униформено облекло на служители, на които не е осигурено полагащото им се такова. Действащият закон не предвижда такава компенсация за изплащане на левовата равностойност на служителите, на които униформено облекло не е било предоставено.
В рамките на парламентарния контрол бяха проведени разисквания по питане на народните представители Таско Ерменков и Иван Генов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова за актуалната политика на Министерство на енергетиката за гарантиране на електроенергийната сигурност на България, както и по питането на народните представители Михаил Христов, Антон Кутев и Георги Гьоков към министъра на труда и социалната политика Бисер Петков за политиките за решаване на проблемите на хората с увреждания и конкретните действия, свързани с тях.

Source: Новини на Народно събрание