От 1 октомври минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 200 лева, реши Народното събрание

Председателят на парламента Димитър Главчев връчи наградите на отличените в инициативата „Лекарите, на които вярваме”
26.06.2017
Народното събрание реши да създаде Временна комисия за установяване на факти и обстоятелства при изразходването на средства, предоставени целево на НДК за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
28.06.2017

От 1 октомври минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 200 лева, реши Народното събрание

От 1 октомври минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде 200 лева, реши Народното събрание. Парламентът прие на второ четене промени в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година.
Измененията предвиждат от 1 юли до 30 септември минималната пенсия да бъде 180 лева, вместо досегашните 161,38 лева.
Народното събрание прие процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, и на кандидат за заместник-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, на Комисията за финансов надзор.
Предложения ще могат да се внасят в Народното събрание в 14 дневен срок от приемането на правилата. Те трябва да са придружени с писмени мотиви, които аргументират добрата професионална квалификация на кандидатите, реши парламентът. Имената ще бъдат публикувани на интернет страницата на парламента 12 дни преди изслушването им в Комисията по бюджет и финанси и след предварителна проверка за принадлежност към бившите ДС и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Народното събрание ще гласува предложенията явно чрез компютъризирана система, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината гласове на присъстващите депутати. Ако предложението не събере необходимите гласове, се открива нова процедура за избор с решение на парламента, е записано още в правилата.

Source: Новини на Народно събрание