От 1 юли минималната пенсия да бъде 180 лв., а от 1 октомври – 200 лв., реши Народното събрание, което прие единодушно на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване

„История славянобългарска” е призив да поискаме отново да бъдем на висотата на дедите ни и наред с другите народи, заяви председателят на парламента Димитър Главчев. Заедно с народни представители той участва в тържественото честване в Банско, посветено на 295 години от рождението на Паисий Хилендарски и 255 години от написването на „История славянобългарска”…
18.06.2017
Български парламентаристи участваха в Брюксел в Конференция на високо равнище, посветена на управлението на миграционните процеси
21.06.2017

От 1 юли минималната пенсия да бъде 180 лв., а от 1 октомври – 200 лв., реши Народното събрание, което прие единодушно на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване

От 1 юли минималната пенсия да бъде 180 лв., а от 1 октомври – 200 лв., реши Народното събрание, което прие единодушно на първо четене промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, внесени от Министерския съвет. В момента минималната пенсия е 161,38 лв., тя ще бъде увеличена с 11,5 на сто през юли и с още 11,1 процента през октомври.
Предвиденото повишение ще засегне около 802 хиляди пенсии. Освен минималната пенсия, изпреварващо и със същите проценти ще нараснат и тези, свързани с нея – за инвалидност, наследствените пенсии. Ще бъдат увеличени и 136 хиляди т.нар. вдовишки добавки от 46 на 53 лв.
След увеличението на минималната пенсия на 180 лв. броят на пенсиите с минимален размер ще се увеличи от 547 300 на 668 000 или около 31,5 на сто от пенсионерите ще бъдат с минимални пенсии. Необходимите допълнителни средства са 8,8 млн. лв. месечно, се посочва в мотивите на вносителя.
След второто увеличение от 1 октомври броят на пенсиите с минимален размер от 668 000 ще стане приблизително 800 000 или около 37,8 на сто от пенсионерите ще получават минимални пенсии. Пенсионерите с пенсии под 200 лв. или под минималния размер за съответния вид ще бъдат приравнени на новия минимален размер. Необходимите допълнителни средства за увеличението от 1 октомври са 14,7 млн. лв. месечно.
Народното събрание определи осемчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2015 и 2016 година. Председател на комисията ще бъде Диана Йорданова (ПГ на ПП ГЕРБ). В състава са включени депутати от всички парламентарни групи и двама регистрирани одитори.

Source: Новини на Народно събрание