Министърът на здравеопазването два пъти годишно – през юни и декември, да предоставя на парламентарната комисия по здравеопазването доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения, реши Народното събрание

Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
07.06.2017
България е готова да сподели с Босна и Херцеговина своя опит по пътя към членство на страната в ЕС, заяви Димитър Главчев на среща с председателстващия Председателството на Босна и Херцеговина
11.06.2017

Министърът на здравеопазването два пъти годишно – през юни и декември, да предоставя на парламентарната комисия по здравеопазването доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения, реши Народното събрание

Министърът на здравеопазването два пъти годишно – през юни и декември, да предоставя на парламентарната комисия по здравеопазването доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ. Това реши Народното събрание, което проведе разискванията по питане от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров за стратегията за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България.
В срок до 31 декември 2017 г. министърът трябва да представи информация в Комисията по здравеопазването за готовността за въвеждане на единни стандарти за управление на държавните и общинските болници и за изготвянето на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното изпълнение.
До две години министърът на здравеопазването трябва да извърши необходимите действия за въвеждане на единна здравна информационна система с цел постигане на прозрачност, контрол и ефективно изразходване на средствата в системата на здравеопазването, реши парламентът.
В срок до 31 декември 2017 г. министърът трябва да представи на парламентарната комисия по здравеопазването концепция за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването, е записано още в решението на Народното събрание.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството в срок до 15 юли 2017 г. трябва да предостави на Народното събрание информация за приетите критерии и изпълнените цели на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и ефекта от спестените разходи за енергия. Това реши парламентът във връзка с разискване по питане от народните представители от „БСП за България“ Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министър Николай Нанков за политиката на МРРБ за изпълнението на програмата за саниране.
До 31 юли 2017 г. министърът да предостави на парламента информация за актуалното състояние на програмата за саниране, изразходваните финансови средства и стойността на сключените до 15 юли 2017 г. договори, реши Народното събрание. До 15 септември 2017 г. министърът ще трябва да внесе в парламента и предложение за бъдеща визия за националната програма и нейното финансово обезпечаване.

Source: Новини на Народно събрание