Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

Народните представители ще разгледат проекторешение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България за периода 2017-2030 г.
06.06.2017
Председателят на парламента Димитър Главчев изразява дълбоки съболезнования към близките на капитан Георги Анастасов, командир на екипажа на военния вертолет, който падна в Черно море
08.06.2017

Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.

Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г. Народни представители от всички парламентарни групи поздравиха Мая Манолова за усилията и дейността й през миналата година. 2016-а беше година на действия и резултати, заяви в пленарната зала омбудсманът. Мая Манолова отбеляза, че се е опитала да направи институцията проактивна, а не просто „гара разпределителна“ и е положила усилия другите институции да бъдат нейни съюзници и да работи добре с изпълнителната власт, с различните агенции, с областните управители, с кметовете, с неправителствените организации и с гражданите.
Парламентът прие на първо четене законопроекта за концесиите, внесен от Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. Проектът предизвика сериозен дебат в пленарна зала.
В мотивите си вносителите посочват, че със законопроекта се въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г., за възлагане на договори за концесия, която е част от законодателния пакет на Европейския съюз за реформиране на правото в областта на обществените поръчки и концесиите. С него се цели усъвършенстване на действащите разпоредби за концесиите и се предлага отмяната на сега действащите Закон за концесиите и Закон за публично-частното партньорство, тъй като съществена част от материята, уредена с тях, е предмет на Директивата за концесиите.
Законопроектът предлага две основни форми на концесии – публично-частното партньорство, с което публичен партньор възлага строителство или услуги на икономически оператор и концесията за ползване, която е традиционната концесия в съответствие с действащия Закон за концесиите. Предвижда се да има три вида процедури – открита, състезателна с договаряне и състезателен диалог.

Source: Новини на Народно събрание