От конституирането на 44-тото Народно събрание до 6 юни 2017 г. в деловодството на парламента са внесени 18 законопроекта

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев участва в дискусията на тема "Европа отново на път"
04.06.2017
Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
07.06.2017

От конституирането на 44-тото Народно събрание до 6 юни 2017 г. в деловодството на парламента са внесени 18 законопроекта

От конституирането на 44-тото Народно събрание до 6 юни 2017 г. в деловодството на парламента са внесени 18 законопроекта. Законопроектите са разпределени на парламентарните комисии за обсъждане. Справката за постъпилите законопроекти беше раздадена днес на заседанието на Председателския съвет.

В парламента са внесени законопроекти за промени в Изборния кодекс, в Данъчно-осигурителния кодекс, в Административно процесуалния кодекс, в Гражданския процесуален кодекс /три проекта/, в Наказателния кодекс /два проекта/, в Наказателно-процесуалния кодекс. Предложени са допълнения в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за енергетиката. Един законопроект – за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, е оттеглен.

В деловодството на парламента са постъпили и два изцяло нови закона – за концесиите и за българския жестомимичен език.

Внесени са и проекти за изменения в Закона за движение по пътищата, в Закона за храните, в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и в Закона за предучилищното и училищното образование.

Source: Новини на Народно събрание