Народните представители ще разгледат проекторешение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България за периода 2017-2030 г.

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев участва в дискусията на тема "Европа отново на път"
04.06.2017
Народното събрание прие единодушно Доклада за дейността на омбудсмана на Република България през 2016 г.
07.06.2017

Народните представители ще разгледат проекторешение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България за периода 2017-2030 г.

Народните представители ще разгледат проекторешение за приемане на актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в България за периода 2017-2030 г., както и първо гласуване на Законопроекта за концесиите. Това предвижда програмата за работата на парламента за седмицата.

Парламентът ще обсъди на първо четене Законопроект за българския жестомимичен език.

За четвъртък се предвижда да бъде обсъден Доклад за дейността на омбудсмана през 2016 г. По-късно ще бъде разгледан Годишен отчет на Комисията за защита на личните данни за дейността й през 2016 г.

Парламентарният контрол в петък ще започне в 9.00 часа. Тогава ще се състоят разисквания по питане от народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров за стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ, както и по питане от депутатите Корнелия Нинова, Жельо Бойчев и Манол Генов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков за политиката на МРРБ за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Source: Новини на Народно събрание