Парламентът гласува промени в Закона за енергетиката, свързани със производството на земеделска продукция

Парламентът одобри правила за предлагане и избор на членове на ВСС от квотата на НС
30.05.2017
Народните представители почетоха със ставане на крака и мълчание паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
01.06.2017

Парламентът гласува промени в Закона за енергетиката, свързани със производството на земеделска продукция

Парламентът гласува на първо четене промени в Закона за енергетиката, свързани със производството на земеделска продукция.

Поправката предвижда КЕВР да определя цени за малки производители на енергия от когенерация, ако те използват не по-малко от 70 на сто от произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция.

Предложената промяна създава възможност да не се допуска увеличаване на изкупуваните количества електрическа енергия от когенерации, използващи топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция извън определените критерии.

Source: Новини на Народно събрание