Парламентът прие годишните отчети за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. и за 2016 г.

С едноминутно мълчание Народното събрание почете паметта на героите от Батак
16.05.2017
Председателят на Народното събрание Димитър Главчев поздрави учените от БАН по случай 24 май
22.05.2017

Парламентът прие годишните отчети за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. и за 2016 г.

Парламентът прие годишните отчети за дейността на Българската академия на науките за 2015 г. и за 2016 г. Депутатите се обединиха около становището, че БАН е безспорен научен и духовен център на България, както и че голям проблем е привличането и задържането на млади учени.

През 2015 г. в БАН са работили 2741 учени, а през 2016 г. – 2707, се посочва в доклада на Комисията по образованието и науката. Публикационната активност на БАН през 2015 г. е от 9183 заглавия, 3388 от които са в международни реферирани списания. През 2016 г. са публикувани 8192 статии, 3020 от които в международни списания. Най-висок дял имат научните публикации в областите – нанонауки, нови материали и технологии, информационни и комуникационни науки и технологии. Бюджетната субсидия за БАН за 2015 г. е била 75 875 000 лв., а за 2016 г. – 83 590 000 лв. От БАН посочват, че въпреки бюджетните ограничения академията запазва своята позиция на водещ изследователски център и център на духовността. Проблем остава привличането на млади учени.

В пленарната зала председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски отбеляза, че академията има висок научен потенциал и е важно той да се запази. Повишаването на качеството на научната продукция е непрекъсната грижа на ръководството на БАН. Други задачи са подобряване връзките с бизнеса и засилване ролята на БАН като център на националната идентичност. Акад. Ревалски заяви, че ще положат усилия и за популяризиране дейността на институтите на БАН.

Source: Новини на Народно събрание