На всеки три месеца Комисията по правни въпроси ще отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи

Председателят на Народното събрание Димитър Главчев се срещна с председателя на парламента на Словакия Андрей Данко
24.04.2017
Народното събрание прие правилник за организацията и дейността си
26.04.2017

На всеки три месеца Комисията по правни въпроси ще отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи

На всеки три месеца Комисията по правни въпроси ще отправя покана до главния прокурор за провеждане на обсъждане, свързано с прилагането на закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи. На заседанието си на 26 април 2017 г. парламентът прие текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Предвижда се обсъждане в Комисията по правни въпроси да може да бъде провеждано и по инициатива на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд или главния прокурор. За резултатите от обсъжданията комисията ще изготвя доклад, който ще бъде предоставен на народните представители.
Да бъде създадена нова постоянна парламентарна комисия – за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, решиха народните представители.
Всеки народен представител може да членува само в една парламентарна група, прие Народното събрание. За да напусне парламентарната група, депутатът трябва да подаде писмено заявление до ръководителя на групата и до председателя на Народното събрание. След напускане на парламентарната група народният представител губи мястото си в състава на постоянните комисии и делегации, реши парламентът. Напусналите или изключени от парламентарните групи народни представители няма да могат да заявяват принадлежност и да преминават към друга група.
Всеки депутат може да участва в работата на не повече от две постоянни комисии, а председателят на Народното събрание и заместниците му не могат да участват в ръководството на нито една постоянна комисия, реши Народното събрание. Приетите текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание предвиждат, както и досега, всяка първа сряда или четвъртък от месеца в ресорните парламентарни комисии да има блиц-контрол на съответните министри.

Source: Новини на Народно събрание