За „цената“ на един медиен глас и даренията в кампанията

https://traumraumcentar.files.wordpress.com/
Гъвкавите позиции на партиите по въпросите на референдума
03.04.2017
Кампания 2017 vs. 2014 – по-малко от всичко: пари за медии, дарения и брой партии в парламента
11.04.2017

За „цената“ на един медиен глас и даренията в кампанията

“Реални решения за България”, “Поискай промяната!”, “България над всичко”, “Да спасим България”, “Воля за развитие” са само част от лозунгите, на които заложиха партиите по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори.

За да внушат на публиката вижданията си за важните решения, необходимата промяна и насоките за развитие на България, политическите субекти изразходваха почти 3.4 млн. лв. (без ДДС) за медийно отразяване. Това показаха данните ни от мониторинг на публикуваните договори на сайтовете на 44 медии – електронни и печатни – 10 телевизии, 3 радиостанции, 17 вестника и 14 информационни сайтове и агенции.

Според договорите най-много средства за отразяване на кампанията са разходвали от спечелилата изборите ПП ГЕРБ – 809 667 лв. (без ДДС). Следва ги останалата извън парламента КП Реформаторски блок – Глас Народен с 609 916 лв. (без ДДС), а на трето място е КП БСП за България – 530 758 лв. (без ДДС).

Общо девет от участвалите в изборите партии и коалиции са изразходвали повече средства за медийно отразяване, отколкото са получените от тях гласове. Това са: КП Реформаторски блок – Глас Народен, Нова Република, КП АБВ – Движение 21, ПП Партия на зелените, ПП Движение за радикална промяна Българската пролет, ПП Движение напред България, КП Коалиция на недоволните, ПП Българско национално обединение и КП КОЙ-Българската левица и Зелена партия.

Графиката по-долу показва средствата, изразходвани за медии от политическите субекти и получените от тях действителни гласове на парламентарните избори (графиката е интерактивна – посочете с мишката върху нея, за да видите средствата, изразходвани от различните политически субекти за отразяване в медиите и гласовете, които са получили):

От публикуваните в графиката данни става ясно, че съгласно медийните разходи и получените гласове, “най-скъпо” до публиката са достигнали идеите на ПП Българско национално обединение – 7.95 лв за получен действителен глас. Симпатизиращите на кампанията на Марешки, са “стрували” най-малко – едва 43 ст. на глас.

От парламентарно представените партии “най-нерентабилна” се оказва кампанията в медиите на Обединените патриоти – 94 ст. на глас.

Медийното присъствие на останалите извън парламента три десни формации им е “струвало” съответно: 5.68 лв. на глас за КП Реформаторски блок – Глас Народен, 3.42 лв. на глас за КП Нова Република и 56 ст. на глас за КП Движение Да България.

Следващата графика представя подробна информация за всички участници в предсрочните парламентарни избори и “медийната цена” на техните гласове (графиката е интерактивна – посочете с мишката върху нея, за да видите “цената” на гласовете на политическите субекти):

Финансирането на предизборните кампании става чрез средства от субсидиите на партиите, медийни пакети, кредити, както и дарения и средства на кандидатите.

Мониторингът на ИРПС обхвана приходите от дарения и средствата на кандидатите, отразени в електронния регистър на Сметната палата. От началото на кампанията до 28 март, 11 от 20-те участвали в изборите формации са декларирали получаването на парични дарения и/или средства от кандидатите. Общата сума на даренията за политическите партии и коалиции възлиза на 1 326 551 лв., а тази на средствата на кандидатите – 538 354 лв.

Следващата графика показва динамиката на набиране на даренията от политическите субекти през месеца на кампанията. Впечатление прави отчетливото нарастване на даренията на КП БСП за България през цялата кампания и особено фактът, че в нейния край и след самия изборен ден от коалицията са отчели 90 680 лв. или 25 % от всички техни дарения. (графиката е интерактивна – посочете с мишката върху нея, за да видите средствата, набрани като дарения от различните политически субекти за посочените периоди от време):


Най-много средства за кампанията на коалицията си са отделили кандидатите за депутати от КП БСП за България – 235 687 лв. И тук, както при даренията, следва да се отбележи бързият темп на нарастване на сумите, отделени от желаещите да бъдат народни представители, по време на кампанията, включително и след изборния ден.

Кандидат-депутатите от коалицията Реформаторски блок – Глас Народен също са вложили средства в кампанията си, но общата декларирана сума към 28 март е с повече от 100 хил. лв. по-малко от тази на КП БСП за България.

Графиката по-долу представя средствата на кандидатите, включени във финансирането на предизборната кампания (графиката е интерактивна – посочете с мишката върху избран политически субект, за да проследите нарастването на сумите в посочените периоди от време):