ЦИК одобри 520 048 лв. за медийни пакети

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори?
15.02.2017
1 162 000 лв. похарчиха партиите за отразяване на предизборните си кампании за 10 дни (мониторинг на ИРПС – част първа)
06.03.2017

ЦИК одобри 520 048 лв. за медийни пакети

По-малко от  месец остана до предсрочните парламентарни избори на 26 март, 2017 г. Предизборната кампания пък стартира преди дни – на 24 февруари.

Съгласно чл. 178 от Изборния кодекс, държавата предоставя средства за медийни пакети в размер на 40 000 лв. на партиите и коалициите, които са регистрирали кандидати във всички изборни райони и които нямат право на държавна субсидия по Закона за политическите партии.

На коалиция, в която участват партии, които имат право на държавна субсидия по реда на Закона за политическите партии, се предоставят средства за медийни пакети в размер, пропорционален на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

Инициативните комитети, които са регистрирали кандидати, получават държавни средства за медийни пакети в размер на 5 000 лв.

Средствата за медийните пакети за сметка на държавния бюджет се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите.

С решение № 4365-НС от 27.02.2017 г. ЦИК посочи субектите, които имат право да ползват медийни пакети и техния размер.

От държавни средства могат да се възползват 24 субекта – 7 партии, 8 коалици и 9 инициативни комитета, издигнали независими кандидати в различни избирателни райони в страната.

Общата сума, на която те имат право, възлиза на 520 048 лв. (с ДДС).

В таблицата по-долу са представени подробно субектите, които могат да се възползват от медийни пакети и сумите, с които могат да разполагат.

Екипът ни ще следи към кои доставчици на медийни услуги ще бъдат насочвани тези средства по време на кампанията и ще представи информация за това в последващи публикации.

 

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в