Конституционният съд отмени заличаването oт избирателните списъци

Висок европейски стандарт в подписките за референдуми
20.02.2017
ИЗБОРНИТЕ РЕФОРМИ – РАВНОСМЕТКАТА
13.03.2017

Конституционният съд отмени заличаването oт избирателните списъци

Конституционният съд обяви за противоконституционен чл. 242а от Изборния кодекс, който предвижда заличаване от избирателния списък на всеки, който не е гласувал на два поредни вота от един и същи вид.

Решението на Конституционния съд ще бъде публикувано на 28 февруари 2017 г. Това, което може да се каже сега е, че конституционните съдии са се съгласили изцяло или частично с аргументите на Омбудсмана, отправил искане до тях. Най-общо аргументът на Мая Манолова е, че заличаването от избирателните списъци е целенасочено действие за ограничаване на конституционно гарантираното избирателно право на българския гражданин.

Задължителното гласуване бе въведено в Изборния кодекс през май 2016 г. по настояване на депутатите от Атака и Патриотичния фронт. Целта на националистите бе „оздравяване на болната политическа система, чрез отсраняване на непропорционалната представителност на зависими социални групи върху съдбините на съвкупния български народ; ангажиране отговорността на избирателите към управлението на страната, в която живеят те или техните родители”. /мотиви към Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, внесен в Народното събрание на 08.04.2015 г./

Законопроектът на националистите предвиждаше налагането на санкции – лишаване от социални помощи за срок от 3 месеца и глоба в размер на 50 лева на всеки избирател, който не е гласувал без уважителна причина. При приемането на закона тези санкции бяха заменени с отпадане от избирателните списъци. Сега и заличаването от избирателните списъци е премахнато. Задължителното гласуване макар и без санкции остава, защото не е атакувано пред Конституционния съд.