Подписките и online

Висок европейски стандарт в подписките за референдуми
20.02.2017
ИЗБОРНИТЕ РЕФОРМИ – РАВНОСМЕТКАТА
13.03.2017

Подписките и online

На 22.02.2017 г. в 16.30 часа изтече срокът за подаване на оферти във връзка с обявената от ЦИК състезателна процедура с договаряне „Осигуряване/наемане на специализирани устройства за машинно гласуване за произвеждане на изборите за народни представители на 26.03.2017 г.” Очакваше се нито една фирма да не подаде оферта. Очакванията обаче не се оправдаха: 13 минути преди изтичане на крайния срок бе подадено предложение. ЦИК има два дни, за да реши дали приема предложението и дали ще сключи договор. Появи се известна надежда, че законовото изискване на извънредните парламентарни избори да може да се гласува и машинно ще се изпълни.

Вече изразихме притесненията си, че подобни перипетии може да се случат и с електронното гласуване и припомнихме някои срокове за неговото въвеждане.

Проблемите с машинното гласуване няма да ни спрат да продължим да предлагаме своите идеи за модернизиране на изборния процес.

Според българското законодателство събирането на подписки и online е възможно само при Европейската гражданска инициатива. Предложението на Институт за развитие на публичната среда (ИРПС) е да се даде възможност за събиране на подписки и online за регистрация на избори, иницииране на референдуми, провеждане на граждански инициативи и свикване на общи събрания на населението.

Аргументите ни за това са следните:

Въвеждането на възможността всички видове подписки да се събират и online е естествено допълнение на идеята за въвеждане на дистанционно електронно гласуване в България.

С последните изменения и допълнения на Изборния кодекс /обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г./ се прие провеждането на експериментално дистанционно гласуване, което ако бъде успешно ще доведе до възможността на изборите за Европейски парламент през 2019 г., избирателите да могат да гласуват и дистанционно електронно, като резултатите от гласуването се вземат предвид при определяне на изборните резултати.

Според Решение на Народното събрание от 21 януари 2016 г. /обн., ДВ, бр. 7 от 2016 г/ възможността да се гласува дистанционно по електронен път трябва да се въведе и при произвеждането на референдуми.

Правителственият Трети план за действие на Република България за участие в Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление” съдържа мярка „Въвеждане на възможност за национална електронна подписка за национална и местна гражданска инициатива”, със срок на изпълнение юни 2018 г.”

Въвеждането на възможността за събиране на подписки и online ще улесни българите в чужбина, които освен че ще могат да гласуват дистанционно електронно ще могат и да участват в подписки online за регистрация на политически субекти за избори и за иницииране на референдуми.

Въвеждането на алтернативата за електронно събиране на подписи ще направи процеса по-ефективен.

Повече български граждани и по-лесно ще могат да се включват в събирането на подписки. Това е от особено значение предвид кратките срокове за събиране на подписки за регистрация на политическите субекти на избори и особено заради изискването стотици хиляди подписи да се съберат само за 3 месеца във връзка с инициирането на национален референдум.

Въвеждането на възможността подписките да се събират и online ще направи процеса по-евтин и по-бърз.

Ще намалеят разходите на политическите субекти, свързани със събиране на подписки на хартия – набиране и обучение на активисти, транспорт, комуникации и други. Ще намалеят и разходите на държавата за проверка на вече събраните подписки. Това може да стане, ако бъдещите народни представители възприемат идеята на временните обществени съвети на българите в чужбина за въвеждане на процедура за моментална online справка в НБД „Население” на личните данни на гражданина, който дава своята подкрепа. По този начин гражданинът ще може да предостави подкрепата си online само, ако впише коректни лични данни. Съчетаването на възможността за online подкрепа с идеята за моментална проверка на личните данни на гражданина ще направи процеса, освен по-евтин и по-бърз.

Въвеждането на възможността за събиране на подписки и online ще направи процеса по-сигурен.

Ще намалеят възможностите за манипулации и злоупотреба с личните данни на гражданите. Проучванията на ИРПС в тази област показват, че има за какво да се притесняваме. Процесът ще стане по-сигурен. Аргумент за това е европейският опит – от април 2012 г. в Европейския съюз се събират подписки и online за провеждането на европейски граждански инициативи. Над 50% от изявленията за подкрепа се подават оnline. Изградената система за сигурност отговаря на високи стандарти и показва отлично функциониране, като досега не са допуснати съществени пробиви.