Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори?

Подписките за изборите вече са в интернет. Проверете се!
13.02.2017
Висок европейски стандарт в подписките за референдуми
20.02.2017

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори?

Институтът за развитие на публичната среда провери изпълняват ли се изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с кампанията на кандидатите в предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март, 2017 г.

Прегледани са сайтовете на 44 медии – електронни и печатни – 10 телевизии, 3 радиостанции, 17 вестника и 14 информационни сайтове и агенции.

Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват тарифите си за отразяване 40 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 13 февруари 2017 г. В Кодекса е записано, че печатните медии и онлайн новинарските услуги, както и търговските електронни медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати. Те се обявяват на интернет страницата им и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия (чл. 187 и чл. 198).

По отношение на предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, то те се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет (МС) не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която също се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК. В заседанието си на 8-и февруари, МС приема постановление за одобряване на тази тарифа.

Два дни след крайния срок обявен от закона, публикуваме резултати от мониторинга на посочените в таблицата по-долу 44 медии – централни и регионални. Тарифите са търсени на официалните интернет страници на съответните медии.

Публикувани тарифи за отразяване на кампанията за предсрочните парламентарни избори към 15-ти февруари, 2017 г.

От мониторираните 44 медии своите тарифи не са публикували 8.

Изборният кодекс изисква данните за сключените договори между медии и участници в изборите да се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и да се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите. В последващи публикации, екипът ни ще направи мониторинг на изпълнението на тези изисквания по време на кампанията за предсрочните парламентарни избори. 

Открийте ни във
Може да следвате „Отворен парламент“ и в