Сметната палата награди председателя на Народното събрание Цецка Цачева и председателите на бюджетната комисия и на подкомисията по отчетност на публичния сектор Менда Стоянова и Диана Йорданова

Народното събрание прие на второ четене нов Закон за концесиите
24.01.2017
Приключи мандатът на 43-ото Народно събрание на Република България
26.01.2017

Сметната палата награди председателя на Народното събрание Цецка Цачева и председателите на бюджетната комисия и на подкомисията по отчетност на публичния сектор Менда Стоянова и Диана Йорданова

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева и председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова бяха наградени от Сметната палата за техния принос за усъвършенстването на законодателството в областта на одита и финансовата отчетност и за развитието на одитната институция.

Председателят на Сметната палата Цветан Цветков връчи на Цецка Цачева златен плакет и юбилеен медал „130 години Сметна палата”. По времето на мандата на 43-ото Народно събрание бяха приети нови закони за Сметната палата, независимия финансов одит и счетоводството и бяха изменени и допълнени законите за вътрешния одит в публичния сектор и за публичните финанси, отбеляза той. Председателят на парламента Цецка Цачева и председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова, която получи златен плакет и юбилеен медал, са отличени за личния им принос за подобряването на законодателството в областта на контрола в публичния сектор, за привеждането му в съответствие с международните стандарти, както и за въвеждането на най-добрите международни одитни практики.

Председателят на парламента Цецка Цачева благодари за наградата от тази изключително важна институция и отбеляза, че Народното събрание и Сметната палата са си взаимодействали и са работили в синхрон в интерес на държавата.

Председателят на постоянно действащата подкомисия по отчетност на публичния сектор към Комисията по бюджет и финанси Диана Йорданова беше наградена от Сметната палата с юбилеен медал „130 години Сметна палата”. Той й беше връчен от председателя на Сметната палата Цветан Цветков за принос в усъвършенстването на контрола в публичния сектор и за развитието на Сметната палата.

Source: Новини на Народно събрание