Председателят на Народното събрание Цецка Цачева свиква извънредно заседание на парламента на 24 януари 2017 г., вторник

Парламентът въведе компенсаторна такса за транзитно преминаващите през страната автомобили
20.01.2017
Народното събрание прие на второ четене нов Закон за концесиите
24.01.2017

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева свиква извънредно заседание на парламента на 24 януари 2017 г., вторник

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева свиква извънредно заседание на парламента на 24 януари 2017 г., вторник, от 12.00 часа. Разпореждането за свикване на заседанието е на основание чл. 78, т. 2 от Конституцията и чл. 44, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

В дневния ред са включени второ четене на законопрект за концесиите, второ четене на промени в Закона за правната помощ, второ четене на промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, второ четене на промени в Закона за устройство на територията, второ четене на промени в Закона за държавната собственост, второ четене на промени в Гражданския процесуален кодекс и второ четене на промени в Закона за задълженията и договорите.

Source: Новини на Народно събрание