Субсидия и дарения по пътя към „Дондуков“ 2

Партийната субсидия – подходи за регламентация в българска среда
04.01.2017
Кой колко похарчи за президентските избори?
13.01.2017

Субсидия и дарения по пътя към „Дондуков“ 2

На 6-и ноември 2016 г. бяха проведени президентски избори, в които взеха участие 21 кандидат-президентски двойки.

Институт за развитие на публичната среда направи справка за средствата, които кандидатите са набрали и изразходвали по време на кампаниите си. Според българското законодателство участниците в изборите са длъжни да подадат пред Сметната палата своите финансови отчети в срок от 30 работни дни след изборния ден. В последствие те биват публикувани в Единния регистър по Изборния кодекс във формат, който все още не позволява тяхната последваща машинна обработка.

Таванът  на разходите, които могат да бъдат направени по време на изборите за президент и вицепрезидент, е в размер общо на 2 000 000 лв. за партия, коалиция и инициативен комитет.

Съгласно Изборния кодекс инициативните комитети се финансират само от средства на членовете на инициативния комитет, средства на кандидатите и дарения от физически лица. Партиите може да финансират предизборната си кампания със собствени средства на партията, средства на кандидатите и дарения от физически лица.

Коалициите от своя страна, финансират предизборната си кампания със собствени средства на партиите, които участват в нея, средства на кандидатите и дарения от физически лица, направени за партията в коалицията, определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с кампанията й.  

Едновременно с това, даренията от физически лица не могат да надхвърлят повече от 10 000 лв., а всяко получено дарение трябва да се декларира в 7-дневен срок от получването му.

Към датата на публикуване на настоящия текст, отчет до Сметната палата не е подаден от Инициативния комитет, издигнал Бисер Миланов за кандидат за президент.

От останалите 20 отчета, става ясно, че сумите, набрани по време на предизборната кампания в полза на кандидат-президентските двойки, са в размер на 5 526 897 лв.

И тази година има известни несъответствия в публикуваните в регистъра отчети. За пореден път отговорните за изготвянето им, не са съобразили разликата между електронни и онлайн медии.

С приходите на кандидат-президентските двойки, издигнати от политически партии, може да се запознаете от следващата интерактивна графика (посочете с мишки приходите на избран от Вас кандидат в графиката, за да видите конкретната сума).

От графиката става ясно, че нито една от партиите, не е отчела, че е използвала приходи от членски внос при финансирането на кампаниите си. Въпреки че след обявяването на резултатите от проведения национален референдум, представители на ПП ГЕРБ, както и самият министър-председател Бойко Борисов, разсъждават върху темата “да се премахне напълно субсидията” за политическите партии, от графиката става ясно, че кампанията на тяхната кандидат-президентска двойка е изцяло финансирана чрез средства от партийната субсидия – 1 714 786.69 лв. Така от ПП ГЕРБ спазиха “традицията” си от предишни избори да финансират всички разходи за кампания изцяло от държавната субсидия.

С приходите на кандидат-президентските двойки, издигнати от коалиции, може да се запознаете от следващата интерактивна графика (посочете с мишки приходите на избран от Вас кандидат в графиката, за да видите конкретната сума).

Както показва графиката, основен приход при финансирането на кампаниите са собствените средства на политическите партии, участващи в коалицията – 1 821 883 лв. от отчетените общо 2 106 589 лв. От публикуваните в регистъра на Сметната палата данни, няма как да се уточни техният произход и вид – дали са от държавна субсидия, членски внос, стопанска дейност или банкови заеми например. Получените дарения от физически лица (парични и непарични) за кандидат-президентските двойки са в размер на 9.9 % от отчетените приходи.

С приходите на кандидат-президентските двойки, издигнати от инициативни комитети, може да се запознаете от следващата интерактивна графика (посочете с мишки приходите на избран от Вас кандидат в графиката, за да видите конкретната сума).

Най-голям дял в приходите за финансиране на кампаниите на кандидатите, издигнати от комитети, са средствата постъпили от дарения от физически лица. Четирите комитета, издигнали двойките – Радев-Йотова, Марешки-Петров, Орешарски-Папазов и Пасков-Съев, са отчели общо 979 457 лв. от дарения. Както показвахме и в нашия медиен мониторинг по време на кампанията, категоричен “първенец” в това отношение е новоизбраният президент Румен Радев – 723 172 лв. Все пак до този момент никой не може да надмине своеобразния “рекорд” от набрани дарения, отбелязан от кампанията на Николай Бареков за парламентарните избори през 2014 г. – 1 021 418 лв. според отчетените в Сметната палата средства.  

В графиката по-долу може да се запознаете с даренията, набрани от всички кандидат-президентски двойки, участвали в изборите.

От представената информация става ясно, че приходите, на които разчитат кандидатите са субсидиите на партиите, които ги издигат и дарения, когато дадена двойка е издигната от инициативен комитет. Важна е ролята в тази кампания и на медийните пакети, предоставени на инициативните комитети и партиите, които нямат достъп до държавна субсидия – средствата от тях са на стойност 587 281 лв. или почти 11 % от всички приходи.

В следваща статия ще представим видовете разходи, извършени по време на предизборната кампания от всички участници.