Депутатите приеха на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет за 2017 г.
01.12.2016
Комисията по здравеопазването на Народното събрание получи почетен плакет от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” за помощта и подкрепата, която е оказвала през годините на здравните медиатори в България
08.12.2016

Депутатите приеха на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс

Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи да се разследват от следователи, а не от разследващи полицаи, решиха депутатите с приети на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс.

В мотивите си вносителите посочват, че голяма част от този тип престъпления се превъзлагат на следователи за разследване. Ако разследванията се започват директно от следователи, ще се постигне по-голяма бързина и качество на разследването и ще се разтоварят разследващите полицаи, смятат вносителите. Предложенията не касаят митническите престъпления, уточни Явор Хайтов.В мотивите се посочва още, че законопроектът няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Source: Новини на Народно събрание