Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет за 2017 г.

Длъжни сме да съхраним и предадем културно-историческото наследство на поколенията след нас, заяви председателят на парламента Цецка Цачева на среща с Генералния секретар на СОТ Талеб Рифай и с принцесата на Йордания Дана Фирас
30.11.2016
Депутатите приеха на първо четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс
07.12.2016

Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет за 2017 г.

Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет на Република България за 2017 г.

Предвидените приходи, помощи и дарения в държавния бюджет за 2017 г. са 21 932 005 400 лв. От тях данъчните приходи са 19 221 646 700 лв., а неданъчните – 2 710 358 700 лв. Заложените разходи са 11 092 124 100 лв. От тях за текущи разходи са предвидени 8 910 512 800 лв., за капиталови разходи – 2 076 928 200 лв., за резерв за непредвидени или неотложни разходи – 71,1 млн. лв. Предоставените трансфери за общините са 2 881 352 500 лв. Вноската в общия бюджет на Европейския съюз за 2017 г. е 992,6 млн. лв.

Парламентът гласува обща субсидия от 2 423 034 200 лева за делегираните от държавата дейности за общините. Общата изравнителна субсидия е 274 милиона лева, трансферът за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е 30 228 100 лева, а целевата субсидия за капиталови разходи – 154 090 200 лева.

Депутатите гласуваха също максималният размер на евентуален нов държавен дълг да бъде 1,2 млрд. лв. Размерът на задълженията на общини-бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и др., за наложени финансови корекции или предоставени безлихвени заеми от държавния бюджет за проекти с наложени корекции, неразплатени към 31 декември 2016 г., да се намали с 80 на сто, прие Народното събрание. Това ще става чрез сключване на съответно тристранно споразумение между кмета на съответната община, министъра на финансите и управляващия орган на оперативната програма. Намаляването на размера на задължението ще е еднократно, реши парламентът.

Source: Новини на Народно събрание