Парламентът прие на второ четене бюджета на НЗОК

Четири часа продължи общественото обсъждане в парламента на тема: „Мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура”
29.11.2016
Народното събрание прие на второ четене държавния бюджет за 2017 г.
01.12.2016

Парламентът прие на второ четене бюджета на НЗОК

Парламентът прие на второ четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2017 г.  За следващата година здравноосигурителната вноска остава в размер на 8 на сто, като съотношението на заплащане от страна на работодателя и здравноосигуреното лице е 60:40.

Предвидените приходи и трансфери по бюджета на НЗОК са в размер на 3 452 816 000 лв. Разчетените средства са при прогнозен брой на здравноосигурените лица в страната от около 6.2 млн. души.

Предвидените разходи и трансфери са в размер на 3 452 816 000 лв., от които 3 032 000 500 лв. са за здравноосигурителни плащания. За първична извънболнична медицинска помощ са заложени 200 млн. лв., или с 20 млн. лв. повече от 2016 г.; за специализирана извънболнична медицинска помощ – 211,4 млн. лв., или с 9,9 млн. лв. повече; за дентална помощ – 147 млн. лв., или с 24 млн. лв. повече; за медико-диагностична дейност – 77,5 млн. лв., или със 7,1 млн. лв. повече в сравнение с настоящата година. За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са предвидени 798,6 млн. лв., или с 47,7 млн. лв. повече от 2016 г. Средствата за болнична медицинска помощ са 1 457 528 900 лв., или със 114,2 млн. лв. повече от 2016 г. За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са заложени близо 341 400 000 лв., или с 24,8 млн. лв. повече от настоящата година.

Парламентът прие единодушно на първо и на второ четене промени в Закона за защита при бедствията. Измененията са внесени от Цветан Цветанов /ГЕРБ/ и депутати от почти всички парламентарни групи. В заключителните разпоредби се правят съответни изменения в Закона за електронните съобщения.

С промените се създава нормативна уредба, която урежда правната възможност органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и на териториалните й структури да имат право да изискат справка за данни от мобилните оператори, свързана с установяване на мобилна клетка. Това ще става при постъпил сигнал, че физическо лице е изпаднало или може да изпадне в положение поставящо в риск живота или здравето му. Мобилните оператори се задължават да извършат сравка за данните на такова лице във възможно най-кратък срок, но не повече от два часа от постъпването на сигнала.

Source: Новини на Народно събрание