Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Красотата на българската природа и уютът на възрожденските ни градове представя в Народното събрание изложбата „Моята България“ на Данаил Игнатов
24.11.2016
Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев присъства на откриването на паметник на Васил Левски в парка на Военната академия „Г. С. Раковски”
26.11.2016

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Депутатите създадоха възможност жилищно-спестовните влогове да могат да се наследяват по закон и чрез завещание. Измененията целят ускоряване и облекчаване на процеса по финансово компенсиране на жилищно-спестовните влогове чрез тяхната левова индексация, посочват вносителите в мотивите си. Предлага се размерът на бюджетната субсидия да бъде не по-малко от 20 млн. лв. годишно и се въвежда възможност за използване на правото на компенсация по този закон като платежно средство, с което правоимащите да могат да плащат дължими данъци и такси към държавата и общините. Предлага се и удължаване с две години на срока за заявяване на искане за изплащане на компенсация от лица, придобили или започнали изграждане на жилище. Вносителите искат и да се премахне крайният срок за изплащане на всички заявени претенции, който изтича в края на 2019 година.

В мотивите се посочва, че предложените изменения засягат 55 000 български граждани. Законопроектът не предвижда нови финансови задължения на държавата, освен вече съществуващите ангажименти към титулярите на лихвоточки, няма и допълнително финансово натоварване на бюджета.

Source: Новини на Народно събрание