Сравнение на участието на президентски избори и референдум 2016

Окончателни резултати от мониторинг на разходите за медии и набраните средства в кампанията – избори 2016
16.11.2016
Машинното гласуване на президентските избори
21.11.2016

Сравнение на участието на президентски избори и референдум 2016

На 6-и ноември 2016 г. бяха проведени президентски избори и национален референдум.

В бюлетината за референдума за пръв път имаше 3 въпроса. 32 субекта пък се регистрираха да участват в информационно-разяснителната кампания по тези въпроси.

В президентската бюлетина присъстваха 21 кандидат-президентски двойки.

Според изборното законодателство в страната, избирателната активност по време на президентските избори се установява от броя положени подписи в избирателените списъци.За да бъде установена на активността по време на гласуването на националния референдум, се отчита броят на намерените в кутията за гласуване пликове.

На тертиторията на страната според данните за президентските избори, своите подписи в списъците на първи тур са положили 3 832 630 избиратели. В националния референдум на територията на страната, според броя на намерените пликове в кутиите за гласуване, участие са взели 3 410 423 гласоподаватели.

Анализът на данните за активността в многомандатните избирателни райони на територията на страната показва, че най-голяма разлика между активността за президентските избори и референдума се отчита в район Кърджали, където за избори са гласували 83 438 избиратели, докато в референдума са включили едва 46 424 от включените в списъците.

Точно обратната е ситуацията в район Перник, където в най-голяма степен се припокриват включилите се в гласуването за референдума (67 582) и президентските избори (71 462). Близо до това съотношение са и резултатите в район Плевен, откъдето родом е и инициаторът на националния референдум – г-н Станислав Трифонов.

Както показват данните от картата по-долу, в топ 3 на най-незаинтересованите от въпросите в националния референдум са районите Кърджали, Разград и Силистра.

С подробните резултати в какъв процент се припокрива активността на гласувалите в президентските избори с тази на референдума, може да се запознаете от следната интерактивна карта (с мишката посочвате многомандатния избирателен район, за който искате да видите данни).

Българите в чужбина, които са взели участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България, според положените подписи на първи тур са били 110 374.

Намерените пликове в кутиите за гласуване по време на референдума, които сънародниците ни в чужбина са пуснали, са 78 135.

Обработката на данните за активността на българите в страните, в които е имало секции по време на изборите и референдума, показва, че в Италия, Гърция и Австрия в референдума са се включили повече гласоподаватели, отколкото са участвалите в президентските избори.

Най-ниска е била активността на референдума в Турция, където 3 777 плика са намерени в кутиите за гласуване в 35-те секции, докато за президент са гласували 30 459 избиратели.

С подробните резултати в какъв процент се припокрива активността на гласувалите в президентските избори с тази на референдума в секциите в чужбина, може да се запознаете от интерактивната карта по-долу (с мишката посочвате страната, за която искате да видите подробни данни):