Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс
25.10.2016
Законопроектът за държавния бюджет за 2017 г. е внесен в деловодството на Народното събрание
31.10.2016

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта. Една от новите мерки насърчава мобилността на безработните лица. Когато безработен е насочен от поделенията на Агенцията по заетостта към работа в населено място отстоящо на повече от 50 км от настоящия му адрес, безработният ще получава месечна сума, предназначена за покриване на разходи за наем на жилище, за ползване на интернет, такси за детски ясли и детски градини. Месечната помощ ще се изплаща не повече от 12 месеца.

Според друга промяна два пъти в годината Комисията по заетостта към областния съвет за развитие ще трябва да събира, обработва и предоставя на Агенцията по заетостта информация за потребностите на работодателите от работна сила в областта. Целта е по-прецизно отчитане на потребностите на местните работодатели.

Source: Новини на Народно събрание