Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс

Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс
20.10.2016
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за насърчаване на заетостта
26.10.2016

Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс

Отпадна ограничението за разкриване на повече от 35 секции в страни от Европейския съюз, вотът „Не подкрепям никого“ ще се отчита при определяне на резултатите на президентски и кметски избори. Това реши парламентът, който прие на второ четене промените в Изборния кодекс.

Не беше подкрепено предложението за поставяне на втора урна в секциите в чужбина при необходимост. Запази се сегашната методика за определяне на резултатите на парламентарни избори, при която гласовете „Не подкрепям никого“ ще се изваждат от общия брой действителни гласове, за да не се повишава 4-процентовата бариера за влизане в Народното събрание.

Гласуването на изборите за президент, на референдума и за кмет на район „Младост“ в София ще се осъществява в една секция, реши още парламентът. Предвижда се секционните избирателни комисии (в секции с над 500 избиратели) да се състоят от девет члена, които ще получат двойно възнаграждение.

Промените в Изборния кодекс влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“. В двудневен срок от тази дата ЦИК трябва да определи местата в страните от Европейския съюз, в които ще се образуват избирателни секции, и техния брой.

Source: Новини на Народно събрание