Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс

Депутатите създадоха анкетна комисия, която да провери фактите и действията при предоставяне на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода 2005 до края на септември 2016 г.
19.10.2016
Парламентът прие окончателно на второ четене промените в Изборния кодекс
25.10.2016

Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс

Парламентът отмени на първо четене ограничението от 35 секции за страни от ЕС, даде възможност за поставяне на втора урна в секциите в чужбина и промени отчитането на вота „Не подкрепям никого“ на мажоритарни избори, който вече ще участва при определяне на резултатите.

Депутатите одобриха на първо четене три законопроекта за изменение на Изборния кодекс – на Красимир Велчев /ГЕРБ/, на Димитър Делчев /Реформаторски блок/ и на Найден Зеленогорски /РБ/, и отхвърлиха останалите девет.

Със 108 гласа „за“, 34 „против“ и 10 „въздържал се“ парламентът одобри законопроекта на Димитър Делчев, с който се цели отпадане на ограничението за разкриване на повече от 35 секции, но само за държави-членки на ЕС.

С промените, внесени от Красимир Велчев и група народни представители, се дава правна възможност при необходимост с решение на ЦИК в избирателни секции извън страната да се гласува в повече от една избирателна урна. Те бяха приети със 108 гласа „за“, 35 „против“ и 18 въздържали се.

Със законопроекта на Найден Зеленогорски /РБ/ и народни представители от ГЕРБ и Патриотичния фронт се предлага за мажоритарни избори за кметове и за президент и вицепрезидент в методиките за определяне на резултатите да се зачита тежестта на вота, отразен в квадратчето „Не подкрепям никого“. Измененията бяха подкрепени от 110 депутати, 36 бяха против и осем се въздържаха.

Парламентът ратифицира и Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и прие декларация по член от споразумението.

Source: Новини на Народно събрание