Депутатите създадоха анкетна комисия, която да провери фактите и действията при предоставяне на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода 2005 до края на септември 2016 г.

Народното събрание заседава извънредно
17.10.2016
Парламентът прие на първо четене промени в Изборния кодекс
20.10.2016

Депутатите създадоха анкетна комисия, която да провери фактите и действията при предоставяне на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода 2005 до края на септември 2016 г.

Депутатите създадоха анкетна комисия, която да провери фактите и действията при предоставяне на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък „Бабино“, за периода 2005 до края на септември 2016 г.

Комисията ще се състои от 20 депутати, ще работи три месеца, а съставът й е на пропорционален принцип.

За председател бе избран Делян Добрев, негови заместници са Жельо Бойчев и Николай Александров.

Source: Новини на Народно събрание