Народното събрание заседава извънредно

Младежи от 10 страни дебатират в пленарната зала на Народното събрание по актуални теми от дневния ред на Европейския парламент
16.10.2016
Депутатите създадоха анкетна комисия, която да провери фактите и действията при предоставяне на концесия за добив на въглища от Бобовдолския въглищен басейн, участък "Бабино", за периода 2005 до края на септември 2016 г.
19.10.2016

Народното събрание заседава извънредно

Народното събрание заседава извънредно.

Депутатите обсъждат създаване на временна анкетна комисия за АЕЦ „Белене“. В програмата са още ратифициране на Договор за залог върху трежъри сметката между Република България, второ гласуване на промени в Закона за военната полиция, Проект за решение във връзка с Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна.

Предстои депутатите да обсъдят и проекти за решения за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, първо четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове, първо четене на промени в Закона за задълженията и договорите, както и първо четене на промени в Изборния кодекс.

Source: Новини на Народно събрание