Потребителските спорове да бъдат уреждани извън арбитражните съдилища, реши на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс

Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев ще изпълнява функциите на председател на парламента до обявяване на резултатите от изборите за Президент
04.10.2016
Заместник-председателят на Народното събрание Димитър Главчев се срещна с депутата от Германския Бундестаг Щефан Швартце по повод избора на български практиканти за участие в програмата “Международна парламентарна практика” на Бундестага
09.10.2016

Потребителските спорове да бъдат уреждани извън арбитражните съдилища, реши на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс

Потребителските спорове да бъдат уреждани извън арбитражните съдилища, реши на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс. Изключение се прави, ако двете страни изрично писмено не са дали съгласието си за това, и то след възникване на спора. Проектът е на депутати от различни парламентарни групи.

Решенията, постановени при неспазване на това условие, се обявяват за нищожни. Предвижда се и въвеждането на регистър на арбитражните съдилища към Министерството на правосъдието и контрол върху организацията на дейността им, както и въвеждането на минимални изисквания към длъжността арбитър.

Депутатите приеха на първо гласуване и промени в ГПК, предложени от Анна Александрова и Данаил Кирилов. С тях се възстановява касационното обжалване на исковете за родителски права, лични отношения и издръжка на детето. Възстановяването на достъпа до касационно разглеждане ще гарантира върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по дела със съществен обществен интерес, каквито са тези, свързани с упражняването на родителските права и защитата на правата на детето, обясняват в мотивите си вносителите.

Source: Новини на Народно събрание