Сътрудничеството в областта на културата и образованието беше основна тема на срещата на заместник-председателя на парламента Димитър Главчев с ректора на Пекинския университет за чужди езици и култури

Народното събрание за трети път тази година отвори вратите си за посетители
16.09.2016
Парламентът прие на първо четене законопроект за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на "Национална електрическа компания" ЕАД за АЕЦ "Белене"
20.09.2016

Сътрудничеството в областта на културата и образованието беше основна тема на срещата на заместник-председателя на парламента Димитър Главчев с ректора на Пекинския университет за чужди езици и култури

Сътрудничеството в областта на културата и образованието беше основна тема на срещата на заместник-председателя на Народното събрание Димитър Главчев с ректора на Пекинския университет за чужди езици и култури проф. Пън Лун.
Впечатлен съм от дейността на вашия университет, който е известен и като малък модел на организация на обединените нации, отбеляза на срещата Димитър Главчев. Университетът е средище на китайската култура и език и от създаването си досега има повече от 160 хиляди студенти от над 300 страни в света, добави заместник-председателят на Народното събрание.
Димитър Главчев подчерта, че за популяризирането на китайския език и култура в България водеща роля има Софийският университет „Св. Климент Охридски”, където е създаден институт Конфуций.
Между България и Китай има традиционно добри отношения, които са не само между парламентаристите и правителствата на двете страни, но и между двата народа, посочи ректорът на Пекинския университет за чужди езици и култури. Проф. Пън Лун подчерта, че университетът разполага с отлични преподаватели по българистика, които способстват за по-доброто взаимно познаване, за културния и образователен обмен между България и Китай. Той запозна заместник-председателя на Народното събрание с идеята през следващата година в България да бъде организиран форум, на който преподаватели от различни университети и специалисти да обсъдят възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Китай и взаимното познаване на нашите богати истории и култури.

Source: Новини на Народно събрание