Избори и референдуми – използването на личните данни на гражданите – рискове и превенция

E-вот: митът за лесното купуване на гласове
09.08.2016
Национален референдум 2016 – позиции на участниците в информационно-разяснителната кампания
07.10.2016

Избори и референдуми – използването на личните данни на гражданите – рискове и превенция

Вече е достъпен новият електронен инструмент, разработен от Институт за развитие на публичната среда за улеснение на изборния процес – онлайн Наръчник за защита на личните данни по време на избори – Моите лични данни“.

lichni_danni_tool

Целта на електронното приложение е да подпомогне избирателите, партийните активисти, членовете на инициативни комитети и изборната администрация при събирането и обработването на подписки във връзка с регистрацията на политическите субекти на избори, както и при участието в подписки за иницииране на референдуми, провеждане на граждански инициативи и свикване на общи събрания на населението.

След по-малко от два месеца предстоят избори за президент и вицепрезидент на републиката, съпроводени с национален референдум по няколко въпроса.

Всеки потребител може да получи информация: за личните данни и възможната злоупотреба с тях в процеса на събиране на подписки; за правата на гражданите при обработване на личните им данни; за съществуващите гаранции срещу злоупотребата с лични данни при събиране на подписи; за това как да участваме в подписки като поддръжници и като организатори; за различните видове подписки и за защитата на личните данни на всеки етап от тяхното събиране и използване.

Под формата на въпроси и отговори потребителите могат да се запознаят с подробности за: какви лични данни се събират в подписките; действията, които трябва да предприемат политическите партии преди да започнат да събират подписки; основните гаранции срещу злоупотребата с лични данни; с това кой и как проверява подписките.

Как можем да направим справка дали сме включени в подписка? Какво можем да направим, ако установим, че личните ни данни са използвани без наше съгласие? Какво трябва да предприемат институциите, ако сме ги сезирали, че някой е злоупотребил с личните ни данни? Това са все въпроси, които също намират своя отговор в разработения инструмент.

Особено внимание е обърнато и на следните въпроси:

  • Как избирателят може да провери дали определен политически субект е регистриран като администратор на лични данни?
  • Какво представляват инициативните комитети за издигане на независими кандидати?
  • Как можем да подкрепим подписка?
  • Как можем да участваме в събирането на подписка на партия/коалиция или на инициативен комитет и как да опазим личните данни на лицата, които се подписват в подписката?
  • Как можем да проверим дали гражданите, които се подписват предоставят истинските си данни?

lichni_danni_tool2

Инструментът съдържа насоки относно подписките, свързани с участие в избори и провеждането на референдуми, граждански инициативи и общи събрания на населението и за защитата на личните данни на гражданите на всеки един етап от събирането и използването на подписките.

За 19 различни видове подписки с няколко кликвания можем да получим структурирана информация за целта на подписката, за нейното съдържание, за възможните участници в нея, за основните стъпки и изисквания за защита на личните данни – предварителни действия, които следва да предприемат партиите/коалициите преди да започнат събирането на подписи, образуване на инициативен комитет, събиране на подписката, структуриране, депозиране, проверка на подписката, проверка на личните данни, обжалване, нормативна основа.

Инструментът е изработен с активното съдействие на Комисията за защита на личните данни.