Парламентът прие законопроект за мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Юридическите лица с нестопанска цел ще се вписват в търговския регистър
07.09.2016
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева бе удостоена от Медицинския университет в Плевен с плакет за „Изключителен принос"
11.09.2016

Парламентът прие законопроект за мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

Парламентът прие на първо четене законопроект за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти. С него се отменя действащият Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти поради отмяната на европейска директива. С Регламент на Европейския съюз от 2014 г. е установена нова регулаторна рамка за злоупотребата с вътрешна информация, незаконното разкриване на вътрешна информация и манипулирането на пазара, която от 3 юли 2016 г. е задължителна и пряко приложима за държавите членки.

Със законопроекта се определят компетентни органи при упражняването на правомощията по регламента – Комисията за финансов надзор. В законопроекта принудителните административни мерки и административно-наказателни разпоредби са въведени като са съобразени с предвидените в регламента максимални размери на глоби и имуществени санкции.

Source: Новини на Народно събрание