Юридическите лица с нестопанска цел ще се вписват в търговския регистър

Преди 131 години нашите предци извършват смел държавно-политически акт, който няма аналог нито в балканската, нито в европейската история, заяви председателят на Народното събрание Цецка Цачева на тържественото честване на Съединението в Пловдив
05.09.2016
Парламентът прие законопроект за мерки срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти
08.09.2016

Юридическите лица с нестопанска цел ще се вписват в търговския регистър

Регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенцията по вписванията към Министъра на правосъдието и се създава регистър на тези лица към търговския регистър. Това предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Към Министерския съвет ще се създаде Съвет за развитие на гражданското общество, който да разработва и осъществява политики за подкрепа на развитието на гражданското общество. В Съвета ще участват представители на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Съветът ще е от 15 членове, които ще се определят с решение на правителството за срок три години. Председател ще е вицепремиерът, който отговаря за изпълнението на стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в страната.

За насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ежегодно ще се предвиждат и изразходват средства от държавния бюджет.

Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.

Source: Новини на Народно събрание