Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националната конференция на тема „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права”

Два плаката на известния български художник Камен Попов, символизиращи приемането на България и Румъния в Европейския съюз, подариха на Народното събрание двете сестри на твореца – Снежинка и Юлита Попови
07.07.2016
Парламентът разреши образуването на секции извън дипломатическите и консулските представителства в чужбина, общият им брой в една държава не може да надвишава 35
12.07.2016

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева откри Националната конференция на тема „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права”

Конституцията безспорно е стожер на стабилността, гарант за сигурност и предсказуемост в живота на българските граждани, заяви председателят на парламента Цецка Цачева на откриването на конференцията „25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права?”.

През 1991 г. приемането на Конституцията бе израз на решимостта за изграждане на демократична, правова и социална държава; днес 25 години по-късно все още не можем да оценим доколко сме постигнали тази цел, но можем да потърсим отговор на въпроса дали сме на прав път, отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева.

Председателят на парламента добави, че Конституцията от 1991 г. безспорно има ключово значение за изграждането и установяването на съществуващия днес модел на държавно устройство и държавно управление. Тя е символ на ново начало и на дълбоки промени в обществото след 1989 – 1990 г.

Според председателя на парламента Конституцията дава добри възможности за отстояване на ценностите на демокрацията, за спазване на защитата и правата на човека и равноправно участие в международните отношения. В нея за първи път изрично е подчертано непосредственото действия на конституционните разпоредби, с което Конституцията се легитимира като върховен закон. Важно значение имат и възможностите за контрол от страна на гражданското общество и справедливостта на законите, отбеляза Цецка Цачева.

Макар Конституцията да е добра основа за осигуряване на справедливост и съдържа онези принципи и ценности, които гарантират на гражданите възможността да живеят в правова държава, от съществено значение се оказа един не по-малко важен въпрос – въпросът за прилагането на Конституцията и законите на страната, отбеляза председателят на парламента. По думите й недобрите закони или тяхното неточно прилагане, често водят до противоречиви, нерядко критични оценки за самата Конституция.

Според председателя на парламента оценката на действащата Конституция би следвало да се даде от специалистите по конституционно право, анализаторите на обществените и политически процеси в България и не на последно място – от гражданите. Те са тези, които могат да заявят дали принципите й са намерили отражение в нашия ден, допълни Цецка Цачева. По думите й всеки, и особено  юристите, трябва да се запита каква е отговорността му за това Българската конституция да се превърне от формален акт със символно значение в истински гарант за демократично и справедливо управление, за реално зачитане на правата и свободите на българските граждани.

В условията на динамични законодателни промени, които са провокирани от реформи във всички сфери, Конституцията безспорно остава стожер на стабилността, гарант за сигурност и предсказуемост в живота на българските граждани, заяви председателят на парламента. В същото време, макар и стабилна, тя не е застинала рамка. Промените в нея през последните 25 години основно са свързани с една конкретна реформа – тази в съдебната система. Народното събрание осъзнава своята отговорност, защото същностна част от съдебната реформа е свързана със законодателни промени, това е основната тема в законодателната ни част в продължение на повече от 3 пленарни сесии на 43-ото Народно събрание,  отбеляза Цецка Цачева. Тя се позова на един от изводите от Конференцията на министрите на правосъдието, проведена под егидата на Съвета на Европа в София през пролетта, а именно –  че независимостта на съдебната система е и състояние на духа на магистратите.

Председателят на парламента подчерта, че днес няма как да не  отбележим, че Конституцията безспорно е направила съществен пробив в развитието на България.

„Историците и конституционалистите ще дадат своята оценка за ролята и значимостта на Конституцията от 1991 година, но отсега сме длъжни да отдадем дължимото на нашия основен закон за шанса, който даде на България да поеме по нов път – този път, който следваме и в момента. Път, който върна страната ни в сърцето на демократична Европа, там, където България, винаги е имала своето запазено място“, каза още Цецка Цачева.

Форумът е под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси, съвместно със Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет.

На конференцията присъстваха депутати и представители на Конституционния съд, на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд, на прокуратурата, на Висшия адвокатски съвет, на Висшия съдебен съвет, както и омбудсманът Мая Манолова и преподаватели от Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Нов български университет. На 12 юли 2016 г., когато се навършва 25-тата годишнина от приемането на Конституцията от Великото народно събрание, конференцията ще продължи в Софийския университет.

Source: Новини на Народно събрание