България е атрактивно място за инвестиции, заяви в Народното събрание председателят на Националния съвет на парламента на Швейцария Криста Марквалдер

Интензивното развитие на двустранните контакти през последните месеци и насърчаването на търговско-икономическите връзки бяха сред акцентите на разговора на председателя на българския парламент Цецка Цачева с председателя на Националния съвет на швейцарския парламент Криста Марквалдер
03.07.2016
Отношенията между България и Израел през последните години са изключително интензивни и имат стратегически характер, отбеляза председателят на парламента Цецка Цачева на среща с президента на Израел Реувен Ривлин
06.07.2016

България е атрактивно място за инвестиции, заяви в Народното събрание председателят на Националния съвет на парламента на Швейцария Криста Марквалдер

Има възможност за увеличаване на икономическия и търговския обмен между България и Швейцария, както и на швейцарските инвестиции у нас, е общото мнение на председателите на парламентите на двете страни Цецка Цачева и Криста Марквалдер. Председателят на Националния съвет на парламента на Конфедерация Швейцария е на тридневно официално посещение в България по покана на председателя на Народното събрание.

Има интерес от представителите на бизнеса в Швейцария за инвестиции в България, отбеляза председателят на Народното събрание Цецка Цачева пред журналисти в парламента. Тя подчерта, че отличните приятелски отношения между двете страни са добра база и предпоставка за развитие на сътрудничеството в различни области.

Икономическите връзки между двете страни са на изключително добро ниво, но има потенциал и възможност те да бъдат развивани, посочи председателят Националния съвет на парламента на Швейцария. От страна на Швейцария има интерес да се увеличат инвестициите в България, страната е атрактивна като място за инвестиции, подчерта Криста Марквалдер. Провеждането на различни реформи в областта на правосъдието и в други сфери, също допринася за подобряване на инвестиционния климат, добави тя.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева изрази благодарност за финансовата помощ, която Швейцария предоставя, за преодоляване на различията между новоприсъединените държави-членки на ЕС от Централна и Източна Еворпа. С финансова подкрепа от Швейцария по проект „Домино” за въвеждане на дуално образование през учебната 2015-2016 г. бяха реализирани първите два пилотни проекта в училища в София и Казанлък, отбеляза тя. Цецка Цачева добави, че през следващата учебна година програмата ще разшири своя обхват и в нея ще бъдат включени София, Плевен, Търговище, Стара Загора, Бургас и други градове. Изразих надеждата на българските власти за нов програмен период и допълнителна финансова помощ в толкова важния за нас проект за дуалното образование, подчерта председателят на Народното събрание.

Радвам се, че средствата, които получава България по линия на финансовата помощ от страна на Швейцария, се ползват изключително целенасочено, за да могат да бъдат преодолени разликите в стандарта на живот на българските граждани и гражданите на Европа, посочи Криста Марквалдер. Тя уточни, че по време на визитата си е имала възможност лично да се убеди в това, като е посетила Пловдив, където се реализира такъв проект.

Криста Марквалдер беше приветствана в пленарната зала на българския парламент и присъства на представянето на книгата на проф. Венелин Цачевски „България и Швейцария заедно в историята“ в Клуба на народния представител. Председателят на Групата за приятелство България – Швейцария Силвия Хубенова отбеляза, че в книгата аналитично, но и много човешки, са представени отношенията между двете страни. Книгата се публикува по повод 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Швейцария, но в нея има преглед на повече от 150-годишната история на отношенията между двете страни.

Source: Новини на Народно събрание