Кои са местата с най-голям брой недействителни гласове за общински съветници?

Сравнение на участието на местни избори и референдум по общини
29.10.2015
Окончателни резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.
04.11.2015

Кои са местата с най-голям брой недействителни гласове за общински съветници?

На 25-ти октомври 2015 г. бяха проведени местни избори и национален референдум. Веднага след изборния ден и с първите сканирани протоколи на секционните избирателни комисии, бяха дадени редица политически заявки за касиране на резултатите по места.

Хипотезите, които Изборният кодекс включва за недействителност на бюлетините, намерени в избирателните кутии, са описани в чл. 266, ал. 1 и в чл. 278, ал.3, т.1 до т. 7 вкл. Текстовете са следните:

Чл. 437. (3) Гласът е недействителен, когато:
1. бюлетината не е по установения образец за съответния изборен район;
2. в бюлетината има вписани специални символи, като букви, цифри или други знаци;
3. бюлетината не съдържа два печата на съответната секционна избирателна комисия;
4. в бюлетината не е отбелязан със знак „Х“ или „V“ и с химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
5. в бюлетината не е отбелязан вотът на избирателя;
6. в бюлетината е отбелязан вот със знак „Х“ или „V“ или с друг знак и с химикал, пишещ със син или друг цвят, за две или повече кандидатски листи или с поставен знак „Х“ или „V“, който засяга повече от едно квадратче за гласуване и не може да бъде установена еднозначно волята на избирателя;
7. в бюлетината за общински съветници са отбелязани предпочитания (преференции) със знак, различен от „Х“ или „V“, и с химикал, който не пише със син цвят.

Екипът ни реши да покаже кои са местата, където има най-много недействителни гласове за общински съветници. Обработихме данните от официалните протоколи на 265-те общински избирателни комисии в страната в частта гласували според подписите, положени в избирателните списъци, действителни гласове за общински съветници и недействителни гласове.

Общият брой на недействителните гласове за общински съветници е 463 695 или 14.09 % от подадените от избирателите гласове.

С получените резултати може да се запознаете от интерактивната карта по-долу (с мишката посочвате общината, за която искате да видите данни).

Както показват данните от картата, 76 са общините, където намерените недействителните гласове на изборите за общински съветници са над 20 %. В общините Антон, Бойница, Опан, Мирково, Ценово, Земен и Ветово недействителните гласове са най-висок процент от подадените гласове за общински съветници.

Топ 20 на общините с най-висок процент недействителни гласове:

Таблицата по-долу представя процентът недействителни бюлетини според видовете избори, проведени в последните 6 години.

Таблицата ясно показва ръст в процента на недействителните бюлетини, когато непосредствено преди това изборното законодателство е претърпяло сериозни промени. По време на изборите за президент и вицепрезидент през 2011 г. Изборният кодекс въведе изискването за гласуване само със знак Х, отбелязан със син химикал. Изборният кодекс, влезнал в сила през март 2014 г. също измени правилата и въведе новости, които може да са причинили объркване избирателите или в членовете на секционните избирателни комисии.

Реален анализ на причините за ръста в недействителните гласове, ще допринесе за обективна оценка на провежданата информационна кампания насочена към избирателите, както и за степента на подготвеност на изборната администрация (в това число представители на РИК, ОИК, СИК). Чрез подобен анализ ще могат да се потърсят слабите страни в тези направления на изборния процес, да се изготвят препоръки и насочат усилия за ефективното им подобряване.

Изследването и анализът на недействителните бюлетини е от съществена важност за изготвянето на предложения за подобряване на изборния процес.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в