Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- трета част

Кметове „многомандатници“
22.10.2015
Окончателни резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.
04.11.2015

Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- трета част

Институтът за развитие на публичната среда продължава мониторинга на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с отразяването на кандидатите за участие в местните избори през октомври, 2015 г.

Наблюдението обхваща сайтовете на 43 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. В мониторинга са включени 12 регистрирани за местните избори политически партии и коалиции – всички парламентарно-представени политически сили (НФСБ и ВМРО са с отделни регистрации, а Български Демократичен Център се отдели от България без Цензура), получилите повече от 1% на проведените миналата година парламентарни избори Движение 21 и Глас Народен.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс медиите са задължени да публикуват оферти за отразяване на предизборната кампания 40 дни преди изборния ден.

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Въпреки че предизборната кампания приключва, без оферти за нейното отразяване продължават да са сайтът Novini.bg, както и вестниците Черно море, Добруджанска Трибуна и Дума.

Focus News и Радио Фокус, които сключват съвместно договори за отразяване, отново се придържат към практиката си и ги публикуват в почти напълно нечетлив формат, което максимално затруднява установяването на сумите, за които са сключени.

От включените в мониторинга 43 медии, 27 са публикували информация за сключени договори с наблюдаваните участници в изборите.

Предствяме ви междинни резултати от наблюдаваните от Институт за развитие на публичната среда медии и политически партии и коалиции, с актуалност към 23-и октомври 2015 г.

Разпределението на средствата за медии по партии и коалиции е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).

Отново се наблюдава практиката на част от медиите, които не са публикували информация за сключени договори за предизборно отразяване, но същевременно проверка на Интернет страниците им показва наличието на редица рекламни банери за определени кандидати. Такъв пример е вестник Арда News.

Вестник Струма беше обявил стойността единствено на един от сключените догорови за предизборно отразяване – този с ПП ГЕРБ, но в последствие договорът беше качен със заличена сума.

Във всички останали договори продължава да фигурира клаузата, че заплащането се извършва съгласно одобрена от двете страни оферта, без такава да е приложена.

Съгласно публикуваните данни, 12-те наблюдавани политически партии и коалиции са изразходвали средства за предизборно отразяване.

Данните и сумите за сключените до момента договори, са както следва:


Общата сума, според публикуваните в мониторираните медии договори, които разглежданите партии и коалиции са похарчили, възлиза на 1 922 549.13 лв. без ДДС.

Най-много средства за предизборно отразяване по време на кампанията е отделил Реформаторският Блок – 439 006 лв. без ДДС, следван от ГЕРБ – 416 461 лв. без ДДС. На трето място се нарежда ДПС с 345 852 лв. без ДДС.


*Vesti.bg е част от групата на НетИнфо и средствата, посочени в публикуваните договори, могат да включват и реклама или отразяване на предизборната кампания на възложителите в повече от един от интернет сайтовете на групата.

Най-предпочитани за отразяване на предизборните кампании на посочените по-горе партии и коалиции към този момент отново са вестниците Труд и 24 часа. От началото на кампанията двата вестника са сключили договори на обща стойност 310 367 лв. без ДДС. На второ място се нарежда БНТ с приходи от 277 792 лв. без ДДС. Тук е важно да посочим, че вероятно другите национални телевизии, включени в мониторинга все още не са публикували всички договори. БНТ е следвано от bTV с приходи от 196 664 лв. без ДДС.

Проверката на сайтовете на медиите показа някои “странни” тенденции. Една такава е намаляването на сумите на част от публикуваните договори. Пример в това отношение е Нова Телевизия и сключения от нея договор с ДПС. Първоначално договорът възлиза на 45 780 лв. (отразена във втората част от мониторинга на ИРПС), но постепенно тя е намалена на 37 470 лв. и към днешна дата на 14 580 лв. До изясняване на обстоятелствата (при подаване на окончателен отчет за приходите, свързани с отразяване на предизборната кампания пред Сметната палата) в нашите данни ще остане посочена втората сума.

Друга особеност е заличаването на договори за предизборно отразяване в разрез със сроковете, определени в Изборния кодекс. Това са направили от вестник Марица, които са заличили един от сключените догорори с ПП ГЕРБ на стойност 4 250 лв. (сумата е включена в общите разходи на партията и съответно приходи на медията).

От Dir.bg са публикували договор с агенция Аргент 2002 (същата често фигурира в договори като представляваща интересите на ДПС) на стойност 9 097.88 лв. без ДДС, но без да става ясно в полза на чия партия/партии или коалиция/коалиции ще бъде предизборното отразяване. Поради това този договор не е отразен в крайната сума.

Екипът ни ще следи и за публикуване на договори с кандидати от разглежданите партии, които ще участват във втория тур на местните избори.

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в