Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- втора част

Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- първа част
05.10.2015
Кметове „многомандатници“
22.10.2015

Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- втора част

Институтът за развитие на публичната среда продължава мониторинга на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с отразяването на кандидатите за участие в местните избори през октомври, 2015 г.

В наблюдението са включени сайтовете на 43 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. Мониторингът обхваща 12 регистрирани за местните избори политически партии и коалиции – всички парламентарно-представени политически сили (НФСБ и ВМРО са с отделни регистрации, а Български Демократичен Център се отдели от България без Цензура), получилите повече от 1% на проведените миналата година парламентарни избори Движение 21 и Глас Народен.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс медиите са задължени да публикуват оферти за отразяване на предизборната кампания 40 дни преди изборния ден.

Данни за сключените договори между медии и участници в изборите се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Въпреки че предизборната кампания е в разгара си, без оферти за нейното отразяване остават сайтът Novini.bg, както и вестниците Черно море, Добруджанска Трибуна и Дума.

Focus News и Радио Фокус, които сключват съвместно договори за отразяване, продължават с практиката си от миналата година да ги публикуват в почти напълно нечетлив формат, което максимално затруднява установяването на сумите, за които са сключени.

От включените в мониторинга 43 медии, 21 са публикували информация за сключени договори с наблюдаваните участници в изборите.

Предствяме ви междинни резултати* от наблюдаваните от Институт за развитие на публичната среда медии и политически партии и коалиции, с актуалност към 12-ти октомври 2015 г.

Разпределението на средствата за медии по партии и коалиции е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).

 


Продължава практиката на някои медии, които не са публикували информация за сключени договори за предизборно отразяване, но същевременно проверка на Интернет страниците им показва наличието на редица рекламни банери, подтикващи избирателите да гласуват за определени кандидати. Такъв пример е вестник Ние.

До момента в. Струма е обявил сумата единствено на един отсключените догорови за предизборно отразяване – този с ПП ГЕРБ. Във всички останали публикувани договори е посочено, че заплащането се извършва съгласно одобрена от двете страни оферта, без същата да е приложена.

Съгласно публикуваните данни за сключени договори, всички 12 наблюдавани политически партии и коалиции са изразходвали средства за предизборно отразяване.

Данните и сумите за сключените до момента договори, са както следва:

Общата сума, според публикуваните в мониторираните медии договори, които разглежданите партии и коалиции са похарчили, възлиза на 1 409 284.27 лв. без ДДС.

Начело, съгласно отделените за предизборно отразяване средства към този момент, е ДПС – 337 462 лв. без ДДС, следвано от ГЕРБ – 300 946 лв. без ДДС. На трето място се нарежда БСП с 217 387 лв. без ДДС.

*Vesti.bg е част от групата на НетИнфо и средствата, посочени в публикуваните договори, могат да включват и реклама или отразяване на предизборната кампания на възложителите в повече от един от интернет сайтовете на групата.

Сред мониторираните медии, най-предпочитани за отразяване на предизборните кампании на посочените по-горе партии и коалиции към този момент, продължават да са вестниците Труд и 24 часа. От началото на кампанията двата вестника са сключили договори на обща стойност 249 280 лв. без ДДС. На второ място се нарежда Канал 3 с приходи от 186 903 лв. без ДДС, който продължава да бъде най-предпочитаната от наблюдаваните партии и коалиции електронна медия.

*Статията е актуализирана на 14.10.2015 г. като информацията за сключени договори на БСП e обновена (сумата е намалена от 229 152 лв. на 217 387 лв.) 

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в