Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- първа част

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на предизборната кампания преди местните избори?
17.09.2015
Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- втора част
13.10.2015

Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- първа част

Институтът за развитие на публичната среда прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с отразяването на кандидатите за участие в местните избори през октомври, 2015 г.

Прегледани са сайтовете на 43 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 16 информационни сайтове и агенции. Наблюдението обхваща 12 регистрирани за местните избори политически партии и коалиции – всички парламентарно-представени политически сили (НФСБ и ВМРО са с отделни регистрации, а Български Демократичен Център се отдели от България без Цензура), както и получилите повече от 1% на проведените миналата година парламентарни избори Движение 21 и Глас Народен.

Съгласно изискванията на Изборния кодекс медиите са задължени да публикуват оферти за отразяване на предизборната кампания 40 дни преди изборния ден.

Въпреки че предизборната кампания стартира преди 10 дни, без оферти за нейното отразяване остават сайтът Novini.bg, както и вестниците Черно море, Добруджанска Трибуна и Дума.

В таблицата по-долу са посочени медиите, чиито сайтове са прегледани, както и данни за това дали има публикувани оферти за отразяване към 5-ти октомври 2015 г.

Изборният кодекс изисква данните за сключените договори между медии и участници в изборите да се публикуват в тридневен срок след подписване на договорите и се премахват не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.

Focus News и Радио Фокус продължават с практиката си от миналата година да публикуват договори с участниците в кампанията, които са в нечетлив формат – снимка, която максимално затруднява установяването на сумите, за които са сключени.

От включените в мониторинга 43 медии, 19 са публикували информация за сключени договори с наблюдаваните участници в изборите.

Предствяме ви междинни резултати от наблюдаваните от Институт за развитие на публичната среда медии и политически партии и коалиции, актуални към 4-ти октомври 2015 г.

Разпределението на средствата за медии по партии и коалиции е посочено в таблицата по-долу (за да прегледате информацията за всички участници, използвайте падащото меню в таблицата).


* Посочените суми са без ДДС. 

Въпреки, че някои медии не са публикували информация за сключени договори за предизборно отразяване, проверка на Интернет страниците им показва наличието на редица рекламни банери, подтикващи избирателите да гласуват за определени кандидати. Такъв пример са вестниците Старозагорски новини и Ние.

Прави впечатление и нежеланието на в. Струма да обяви цената, за която се сключват договорите, публикувани на страницата му. Въпреки че са налични договори с партиите, желаещи да се рекламират на страниците на ежедневника, липсва сумата, която те са отделили, за да бъдат отразени.

Съгласно публикуваните данни за сключени договори, от 12-те наблюдавани политически партии и коалиции, единствено АТАКА и Глас Народен не са изразходвали средства за предизборно отразяване.

Данните и сумите за сключените до момента договори, са както следва:


* Посочените суми са без ДДС.

Общата сума, според публикуваните договори в мониторираните медии, която разглежданите партии и коалиции са похарчили, за да бъдат отразявани, възлиза на 746 777 лв. (без ДДС).

До момента най-много средства за предизборно отразяване са отделили от ГЕРБ – 167 499 лв. (без ДДС), следвани от БСП – 159 904 лв. (без ДДС) На трето място се нарежда ДПС с 134 880 лв. (без ДДС).

* Посочените суми са без ДДС.

Сред мониторираните медии, най-предпочитани за отразяване на предизборните кампании на посочените по-горе партии и коалиции към този момент, са в. Труд и в. 24 часа. През изминалите 10 дни от кампанията, двата вестника са сключили договори на обща стойност 204 280 лв. (без ДДС).

Към момента интерес да бъде отразяван от някоя от трите най-гледани национални телевизии е проявил единствено Реформаторския блок. За сметка на това вниманието на разглежданите партии и коалиции е насочено към Канал 3, който е отразил материали на стойност 106 917 лв. (без ДДС).

 

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в