Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на предизборната кампания преди местните избори?

От субсидия или от дарители са подкрепени политиците по пътя към парламента?
01.12.2014
Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- първа част
05.10.2015

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на предизборната кампания преди местните избори?

Институтът за развитие на публичната среда прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с отразяването на кандидатите за участие в местните избори през октомври, 2015 г.

Прегледани са сайтовете на 42 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 15 информационни сайтове и агенции.

Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват тарифите си за отразяване 40 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 14 септември 2015 г. В Кодекса е записано, че Печатните медии и онлайн новинарските услуги, както и търговските електронни медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. (чл. 187 и чл. 198).

По отношение на предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, то те се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която също се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Три дни след крайния срок обявен от закона, публикуваме резултати от мониторинга на посочените в таблицата по-долу 42 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от интернет страниците на съответните медии.

Публикувани тарифи за отразяване на кампанията за местните избори към 17-ти септември, 2015 г.

От мониторираните 42 медии тарифи не са обявили 9.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в