Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на предизборната кампания преди местните избори?

Има ли „отлив на изборни туристи“ след административните проверки?
11.09.2015
Резултати от мониторинг на средствата за медии в кампанията за местни избори 2015 г.- първа част
05.10.2015

Публикуват ли медиите тарифите си за отразяване на предизборната кампания преди местните избори?

Институтът за развитие на публичната среда прави мониторинг на изпълнението на изискванията в Изборния кодекс за обявяване на тарифите за отразяване и публикуване на информация, свързана с отразяването на кандидатите за участие в местните избори през октомври, 2015 г.

Прегледани са сайтовете на 42 медии – електронни и печатни – 5 телевизии, 4 радиостанции, 18 вестника и 15 информационни сайтове и агенции.

Според Изборния кодекс медиите следва да публикуват тарифите си за отразяване 40 дни преди изборния ден, т.е. не по-късно от 14 септември 2015 г. В Кодекса е записано, че Печатните медии и онлайн новинарските услуги, както и търговските електронни медии, предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които се обявяват на интернет страницата им не по-късно от 40 дни преди изборния ден и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. (чл. 187 и чл. 198).

По отношение на предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове, то те се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет не по-късно от 40 дни преди изборния ден, която също се изпраща незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

Три дни след крайния срок обявен от закона, публикуваме резултати от мониторинга на посочените в таблицата по-долу 42 медии – централни и регионални. Данните са извлечени от интернет страниците на съответните медии.

Публикувани тарифи за отразяване на кампанията за местните избори към 17-ти септември, 2015 г.

От мониторираните 42 медии тарифи не са обявили 9.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в