Tуристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 7)

Туристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 6)
29.06.2015
„Кражба“ на избори по модел №2
03.07.2015

Tуристически дестинации в годината на Местни избори – 2015 (история 7)

Седмата история, която числата сами разказват, е посветена е на село Уровене, община Криводол, област Враца.

В село Уровене според регистрите на ГРАО по постоянен адрес към 15.06.2015 г. живеят 120 души. Като най-значимо явление от публичния живот в селото, според публикации в различни сайтове, е строежът на параклиса „Св. Иван Рилски”. Църквата е единствена в населеното място и е изградена със средства на Иван Ангелов от селото, който преди около половин век се заселва в Швеция.

За периода февруари-април 2015 г. в селото са направени 98 регистрации по настоящ адрес. Докато за същия период през 2014 г. те са едва 1. На графиката по-долу можете да видите разпределението на регистрациите по настоящ адрес от януари, 2011 г. до април, 2015 г.

Селото е в община Криводол, която е на 33-то място по увеличен брой регистрации сред 265-те общини. В общината през 2014 г. в периода февруари-април има 110 регистрации, а за 2015 г. те са 842. Според данните почти 12 % от всички новорегистрирани за периода февруари-април 2015 г. в общината, са с адрес именно в село Уровене, чието население представлява едва 1,4 % от цялото население на общината.

Тези диспропорции поставят село Уровене сред населените места със значителен риск от въздействието на „изборния туризъм“ върху местния вот.

Тази година през октомври в село Уровене ще си избират кмет, след промяната в закона, който предвижда, че населените места с над 100 жители стават кметства. Дали с това се обяснява интереса към „заселване“ в селото?

Право да гласуват имат хората, които са с постоянен адрес на територията на селото. Право ще имат и тези, чиито настоящ адрес е в селото 6 месеца преди изборите (регистрациите им трябва да са направени не по-късно от 25 април 2015 г.), в случай, че в срок до 14 дни преди изборите подадат заявление за гласуване по настоящ адрес.
Каква част от новорегистрираните ще го направят предстои да видим. На местните избори през 2011 г. в единствената секция там, са гласували 135 души, което показва, че и тогава е имало хора с настоящ адрес в списъците.

Тежестта на вота, продуциран от „изборния туризъм“ зависи от избирателната активност и начина, по който тези гласове ще се разпределят към различните кандидати.

За да разкажем тази история обработихме отворените данни за регистрации, публикувани от ГРАО на 18 юни 2015г. и информация от регистрите на ГРАО.

Пълната информация за нарастването на регистрациите по настоящ адрес във всички 265 община в България, за периода февруари – април 2015 г. в сравнение със същите месеци на 2014 г. и населените места в най-голям риск, можете да видите на интерактивните карти, които разработихме на платформата „Аз Гласувам„.

Вече описахме ситуацията в село Тошевци, община Грамада (област Видин). Разказахме какво се случва в село Горно Камарци, община Горна Малина, Софийска област, в селата на община Средец, Бургаска област, селата Климентово и Слънчево в община Аксаково, област Варна и село Горталово, община Плевен, село Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново. Всички тези истории можете да видите на в блога „Отворен парламент – граждански гласове„, както и на Фейсбук страницата на Институт за развитие на публичната среда.

Открийте ни във 
           Може да следвате „Отворен парламент“ и в